Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2657-4861 (Print) ISSN: 2657-8352 (Online) DOI: 10.31261/IR

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Iudaica Russica

Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
Częstotliwość publikacji — półrocznik
Czasopismo ukazuje się w formie papierowej i w formie elektronicznej
Wszystkie artykuły w czasopiśmie Iudaica Russica udostępniane są bezpłatnie, w otwartym dostępie

Iudaica Russica jest indeksowana w następujących bazach:
DOAJ
ERIH Plus
WorldCat
Biblioteka Narodowa (National Library of Poland)
NUKAT (Union Catalog of Polish Research Libraries)
CEEOL
CEJSH

W ciągu ostatnich dwóch wieków miało miejsce kilka fal masowych wyjazdów rosyjskich Żydów z Rosji. Ludność pochodzenia żydowskiego stanowiła osiemdziesiąt procent emigrantów, którzy w latach 1971–1986 opuścili Związek Sowiecki. Po roku 1990 (masowa alija 1990–1991) z Rosji wyjechało pokolenie „szestidiesiatników”, głównie intelektualistów i ludzi kultury. Wśród wybitnych twórców rosyjskojęzycznych XX wieku, którzy zamieszkali na Zachodzie lub w Izraelu są Fryderyk Gorensztejn, Siergiej Dowłatow, Wasilij Aksionow, Władimir Wojnowicz, Zinowij Zinik, Grigorij Kanowicz, Igor Guberman, Dina Rubina, Jefim Etkind i wielu innych. Obecnie w Izraelu niezwykle dynamicznie rozwija się rosyjskojęzyczna twórczość literacka pokolenia urodzonego w latach 70.

Opłaty za publikację artykułów:
Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów w „Iudaica Russica”.

 
 


  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • WorldCat
  • Biblioteka Narodowa (National Library of Poland)
  • NUKAT (Union Catalog of Polish Research Libraries)
  • CEEOL
  • CEJSH

MEiN
20