Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści <i>Wilimowski</i>Abstrakt

Miljenko Jergović in and about Poland — Notes in the Margin while Discussing Wilimowski the Novel

The article gives a brief summary of Miljenko Jergović’s literary presence in Poland. It concentrates upon the writer’s poems, short stories, novels and essays hitherto translated into Polish and published in Poland. Additionally, Jergović’s manifold connections with Poland are presented, starting with the history of his cooperation with Magdalena Petryńska, who translated all of his novels into Polish. This translator’s impact on the writer’s popularity in our country is underscored. Within this scope, the article concentrates on the Jergović’s “most Polish” work, a short novel entitled Wilimowski. Thanks to Petryńska’s efforts, the book was published in Polish in April 2016, which constituted the novel’s world premiere. The article concisely addresses and describes the circumstances of Wilimowski’s several editions, concurrently discussing motives behind the writer’s interest in Poland (among others, the novel’s protagonist — a Polish football player Ernest Wilimowski), and the book’s reception in Poland. Last but not least, Jergović’s writing technique is characterized along with leitmotifs of his literary works.


Keywords: Miljenko Jergović, Croatian literature, Polish translations, reception


Jelčić D., 2004: Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo, znatno prošireno izdanje. Zagreb, Naklada Pavičić.

Jergović M., 2016: Wilimowski. M. Petryńska, tłum. Wrocław, Książkowe Klimaty.

Jergović M., 2017: Psy na jeziorze. M. Petryńska, tłum. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne.

Jergović M., [online]: Nie będę kibicował ustaszom. (W rozmowie z P. Pokorą). Dostępne w Internecie: http://kulturaliberalna.pl/2016/07/05/miljenko-jergovic-wywiad-powiesc-wilimowski/ [data dostępu: 10.09.2017].

Jergović M., [online]: To, że Polska wciąż istnieje, jest nieprawdopodobne. (W rozmowie z G. Wysockim). Dostępne w Internecie: https://opinie.wp.pl/miljenko-jergovic-to-ze-polska-wciaz-istnieje-jest-nieprawdopodobne-6016710799127681a [data dostępu: 25.07.2017].

Jergović M., [online]: Wielokulturowość bierze się ze świadomości. (W rozmowie z M. Waligórskim). Dostępne w Internecie: http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/ wielokulturowosc-bierze-sie-ze-swiadomosci-2/ [data dostępu: 30.09.2017].

Jergović M., [online]: Zaświaty to literatura. (W rozmowie z M. Sowińskim). Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/zaswiaty-toliteratura-147886 [data dostępu: 10.09.2017].

Majdzik M., 2014: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2, s. 43—60.

Petryńska M., 2016: Od tłumaczki. W: M. Jergović: Wilimowski. M. Petryńska, tłum. Wrocław, Książkowe Klimaty, s. 178—179.

Petryńska M., [online]: Skąd „Wilimowski”? Dostępne w Internecie: http://e-radar.pl/PL/magazyn/03-2014/skad,wilimowski.html [data dostępu: 25.07.2017].

Pobierz


KurtokA. (1). Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści <i>Wilimowski</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7017

Antonina Kurtok  antonina.kurtok@o2.pl
University of Silesia in Katowice Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.