Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej


Abstrakt

In-between Translation, Commentary and Interpretation — Remarks on the Margins of an English Language History of Polish Literature

The paper is devoted to the reciprocal connections among three “metatexts”: translation, commentary, and interpretation. On the basis of Antoine Berman’s theoretical assumptions I demonstrate how these three “reformulations” are intertwined in order to analyze chosen pieces of Polish poetry in English translation. My aim is to explore various roles which translation, commentary and interpretation can play in presenting Polish literature to foreign readers.

KEY WORDS: translation, commentary, interpretation, intertextuality, Polish literature


Berman A., 2009: Criticism, Commentary and Translation: Reflections Based on Benjamin and Blanchot. L. von Flotow, transl. W: M. Baker, ed.: Translation Studies. Critical Concepts in Linguistics. T. l. London—New York, Routledge.

Borkowska G. et al., 2004: Ten Centuries of Polish Literature. D. Sax, transl. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN .

Hyde G., 1991: Cyprian Kamil Norwid: “Yesterday-And-I” / “Wczora-i-ja”. W: A. Czerniawski, ed.: The Mature Laurel. Essays on Modern Polish Poetry. Chester Springs, Pa: Dufour Editions.

Jauss H.R., 1982: Norwid and Baudelaire as Contemporaries: A Notable Case of Overdue Concretisation. W: P. Steiner et al.: The Structure of Literary Process. Studies dedicated to the Memory of Felix Vodicka. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.

Kochanowski J., 1972: Treny. J. Pelc, red. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kochanowski J., 1995a: Laments. S. Heaney, S. Barańczak, transl. London, Faber and Faber.

Kochanowski J., 1995b: Treny-Laments. M.J. Mikoś, transl. Warszawa, Constans.

Kołoczek Ł., 2016: Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera. Kraków, TAiWPN Universitas.

Krasicki I., 1991: Polish Fables. Billingual Edition. G.T. Kapolka, transl. New York, Hippocrene Books.

Leśmian B., 2010: Poezje zebrane. J. Trznadel, oprac. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leśmian B., 2011: 33 of the Most Beautiful Love Poems: 33 najpiękniejsze wiersze miłosne. M. Polak-Chlabicz, transl. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Mikoś M.J., 2002: Polish Romantic Literature. An Anthology. Bloomington, Indiana, Slavica Publishers.

Norwid C., 1971: Pisma wszystkie. T. 1: Wiersze. Cz. 1. J.W. Gomulicki, wyb., wstęp, uw. kryt. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Norwid C., 2011: Poems. D. Borchardt, transl., A. Brajrska-Mazur, coop. New York, Archipelago Books.

Norwid C.K., 2011: Selected Poems. A. Czerniawski, transl. B. Czaykowski, introd. London, Anvil Press Poetry.

Różewicz T., 2007: New Poems. B. Johnston, transl. New York, Archipelago Books.

Różewicz T., 2016: Wybór poezji. A. Skrendo, oprac. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skwara M., 2014: Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów. Kraków, TAiWPN Universitas.

Skwara M., 2017: Jak napisać historię literatury narodowej w „glokalnym” świecie? Parę uwag o pisaniu współczesnego polskiego kompendium literatury polskiej po angielsku. W: M. Skwara, red.: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe: literatury i dyskursy o literaturach. Kraków, TAiWPN Universitas.

Sobbing Superpower. Selected Poems of Tadeusz Różewicz, 2011. J. Trzeciak, transl. New York—London, W.W. Norton & Company.

Wieczorkiewicz A., 2016: Obce wcielenia Dusiołka. Leśmianowskie „cudotwóry słowotwórcze” w przekładach anglojęzycznych. „Przekładaniec”, nr 32, s. 226—248.

Wilczek P., red., 2001: Treny. The Laments of Kochanowski. A. Czerniawski, transl. Oxford, Legenda.

Pobierz


SkwaraM. (1). Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.09

Marta Skwara  martaskw@univ.szczecin.pl
University of Szczecin 
Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.