O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2016 i 2017 roku

Jakob Altmann
https://orcid.org/0000-0001-7547-6036

Abstrakt

Presented article is a recapitulation of visible tendencies in both Polish and Czech publishing markets with regard to publications of literary translations of Czech literature in Poland and Polish literature in the Czech Republic in 2016 and 2017. It presents the most important literary translations in each language pair, pointing out leading publishers and the most active translators in this area. Finally, the author outlines general paths along which the Polish literature translations in the Czech Republic and vice versa develop.


Słowa kluczowe

Czech literature in Poland; Polish literature in the Czech Republic; translations; translators

Literatura

Benešová M. et al., eds., 2016: Fenomén: Polská literární reportáž. Praga, Karolinum Press.

Kardyní-Pelikanová K., 2009: Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury. „Porównania”, nr 6.

Legeżyńska A., 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś. W: A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska, red.: Przekład literacki. Teoria — historia — współczesność. Warszawa, PWN.

Lehár J., Stich A., Janáčková J., Holý J., red., 2008: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny.

Mroczek I., 2016: Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 2, s. 83—90.

Nešpor Z.R., 1999: Banátští Češi jako potomci tolerančních sektářů. Religio. „Revue pro religionistiku”, vol. 7 (2), s. 129—143.

Pavlásek M., 2013: Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. „Český lid”, vol. 100 (2), s. 149—172.

Rakova M.S., 2017: Asymetrie stylové příznakovosti výrazových prostředků v českém a bulharském překladu uměleckého textu. Dysertacja. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta.

Řehulková H., 2016: Obtížnost překladu spočívá v míře souznění s autorem. [Wywiad z tłumaczem Petrem Vidlákiem]. „Host”, nr 5.

Slavíková T., 2010: Soubor fejetonů určených pro internetový server s mateřskou tematikou. Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. [Praca licencjacka].

Źródła internetowe

Burnecka M., 2016: W kapciach przez życie. Portal „Wroclife”. Dostępne w Internecie: https://wroclife.pl/nasze-miasto/kariera-biznes/w-kapciach-przez-zycie/ [dostęp: 10.09.2018].

Dohňanský T., 2017: Mrożek, Sławomir. Ti, co mě nesou. Dostępne w Internecie: http://www.iliteratura.cz/Clanek/39079/mrozek-sawomir-ti-co-me-nesou [dostęp: 15.09.2018].

Drewnowska O., 2017: „Palinka. Prozy z Banatu” Matěj Hořava — recenzja. Dostępne w Internecie: http://okiemwielkiejsiostry.blogspot.com/2017/06/palinka-prozy-z-banatu-matej-horava.html [dostęp: 10.09.2018].

Fuzowski M., 2011: Recenzja powieści Ludvíka Vaculíka „Świnki morskie”. „Newsweek”, 9.08. Dostępne w Internecie: http://www.newsweek.pl/kultura/ksiazka/swinki-morskie,35907,1,1.html [dostęp: 20.09.2018].

Kanda R., 2015: Ludvík Vaculík uváděl jazyk do znění. „Deník Referendum”, 8.06 [dziennik internetowy]. Dostępne w Internecie: http://denikreferendum.cz/clanek/20558-ludvik-vaculik-uvadel-jazyk-do-zneni [dostęp: 20.08.2018].

Kubíčková K., 2014: Major stvořený pro Trojana je dobrý jako skandinávští detektivové. Idnes.cz, recenzja. Dostępne w Internecie: http://kultura.zpravy.idnes.cz/vrazd-v-kruhu-maji-knizni-predlohu-dtr-/literatura.aspx?c=A141121_172532_literatura_ob [dostęp: 15.08.2018].

Michal Ajvaz [notka o autorze]. Dostępne w Internecie: http://www.czechlit.cz/cz/autor/michal-ajvaz-cz/ [dostęp: 10.08.2018].

Mikołajczyk P., 2016: „Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + appendix + niemyte dusze”, Stanisław Ignacy Witkiewicz — recenzja książki. Dostępne w Internecie: https://okonakulture.pl/2016/05/25/3992,nikotyna-alkohol-kokaina-peyotl-morfina-eter-appendix-niemyte-dusze-stanislaw-ignacy-witkiewicz-recenzja-ksiazki/ [dostęp: 20.09.2018].

Macháček J., 2016: Leszek Engelking: Muzeum dětství a jiné básně. Dostępne w Internecie: http://protimluv.net/leszek-engelking-muzeum-detstvi-a-jine-basne/ [dostęp: 11.09.2018].

Matyszczak M., 2017: Wyższy poziom kryminału — Iva Procházková, Roznegliżowane. Dostępne w Internecie: https://www.kawiarenkakryminalna.pl/recenzje/874-wyzszy-poziom-kryminalu-iva-prochazkova-rozneglizowane [dostęp: 15.09.2018].

Nos-Cybelius K., 2016: Petra Soukupová — „Pod śniegiem” [recenzja premierowa]. Dostępne w Internecie: http://czepiamsieksiazek.pl/?p=2532 [dostęp: 15.08.2018].

[O książce Ivy Procházkovej Mężczyzna na dnie]. Dostępne w Internecie: http://wydawnictwoafera.pl/ksiazki/mezczyzna-na-dnie.html [dostęp: 15.08.2018].

[O powieści Petry Soukupovej Pod śniegiem]. Dostępne w Internecie: http://wydawnictwoafera.pl/ksiazki/pod-sniegiem.html [dostęp: 15.08.2018].

Pahlke H.W., 2010: Herta-Müller-Ausstellung zeigte Autorin wie sie sich selbst gerne sieht. „Buchentdeckungen — Einige Gedanken zu Literatur und Philosophie”. Dostępne w Internecie: http://www.buchentdeckungen.de/blog/2010/11/27/herta-mueller-austellung-zeigte-autorin-wie-sie-sich-selbst-gerne-sieht/ [dostęp: 3.09.2018].

Recenzja książki Ivy Procházkovej „Mężczyzna na dnie”. Dostępne w Internecie: http://www.rzeczgustu.com.pl/recenzje/ksiazki/mezczyzna-na-dnie [dostęp: 15.08.2018].

Recenzja powieści Petra Stančíka „Młyn do mumii”. Dostępne w Internecie: http://www.owcazksiazka.pl/2017/01/petr-stancik-myn-do-mumii.html [dostęp: 16.09.2018].

Spitzer R., 2017: Recenzja książki Ivy Procházkovej „Dívky nalehko”. Dostępne w Internecie: https://www.centrum-detektivky.cz/vse/divky-nalehko-iva-prochazkova [dostęp: dostęp: 20.08.2018].

Stanisławski W., 2017: Cień o najdrobniejszych palcach. Wpolityce.pl, recenzja. Dostępne w Internecie: https://wpolityce.pl/kultura/354195-cien-o-najdrobniejszych-palcach [dostęp: 25.08.2018].

Strona internetowa Instytutu Reportażu: http://instytutr.pl/pl/dowody-na-istnienie-wydawnictwo/katalog/m-szczygiel-projekt-prawda/ [dostęp: 29.08.2018].

Strona internetowa wydawnictwa Dokořán: https://www.dokoran.cz/?p=onas [dostęp: 20.08.2018].

Tomczuk J., 2016: Katarzyna Bonda. Królowa kryminałów i dziewczyna z Hajnówki. „Newsweek”, 28.09. Dostępne w Internecie: http://www.newsweek.pl/kultura/katarzyna-bonda-kim-jest-krolowa-kryminalow-z-hajnowki-,artykuly,397806,1.htm [dostęp: 11.09.2018].

Zelinský M., 1994: VACULÍK, Ludvík: Morčata. W: Slovník české prózy. Dostępne w Internecie: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1592 [dostęp: 20.09.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


AltmannJ. (2019). O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2016 i 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 95-114. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.10

Jakob Altmann 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7547-6036

mgr, doktorant w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent bohemistyki i hispanistyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jako rodowity Niemiec bada niemiecką literaturę drugiej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem literatury niemieckiej noblistki Herty Müller oraz jej polskich i czeskich przekładów, z tego zakresu otrzymał grant w konkursie PRELUDIUM 15. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach językoznawczych, widzianych w kontekście kulturowym. Jest autorem kilku artykułów obejmujących tematy przekładoznawcze i językoznawcze. Publikował m.in. w czasopismach „Przekłady Literatur Słowiańskich” i „Zora” oraz w jednym z tomów serii wydawniczej „Studia o Przekładzie”. Wygłosił referaty na kilku konferencjach krajowych i zagranicznych.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).