Kobieca rewolucja za kamerą


Abstrakt

Artykuł porusza problem dyskryminacji kobiet w świecie filmu. Autorka przygląda się kolejnym etapom walki kobiet kina o równouprawnienie i sprawiedliwe traktowanie w zdominowanej i rządzonej przez mężczyzn branży. Omówione zostają najważniejsze z perspektywy problematyki dyskryminacji płciowej akcje i ruchy, jak: amerykańskie #MeToo czy europejskie #nobodysdoll, ale także przełomowe z punktu widzenia autorki wydarzenia m.in.: Oscar dla Kathryn Bigelow – pierwszej w historii kobiety reżyserki wyróżnionej tą nagrodą, skazanie Harveya Weinsteina za molestowanie aktorek czy wyciek tajnych dokumentów finansowych firmy Sony. Ujawnienie wielu faktów rozpoczęło proces, który należałoby nazwać wyrównywaniem szans między płciami w branży filmowej. Autorka przywołuje także ostatnie wydarzenia, do których doszło w świecie kina, np. wybór Agnieszki Holland na prezydentkę Europejskiej Akademii Filmowej. W artykule zamieszczono ponadto komentarz dotyczący feminatywów w języku polskim i stosunku kobiet do nazw żeńskich. W tekście można znaleźć informacje zarówno o amerykańskim, jak i europejskim rynku kinowym, a także diagnozy dotychczasowych problemów i propozycje ich rozwiązań.


Słowa kluczowe

film; kino; kobieta; mężczyzna

http://codziennikfeministyczny.pl/naga-prawda/ [accessed on: 20 December 2020].

http://pnf.pl/o-akademii/czlow/ [accessed on: 20 December 2020].

https://film.wp.pl/roman-polanski-nagrodzony-w-lodzi-rektor-filmowki-skrytykowal-protest-studentow-6451435083236993a?nil=&src01=f1e45 [accessed on: 13 December 2020].

https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/paulina-januszewska-oscary-nowe-zasady/ [accessed on: 20 December 2020].

https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/talarczyk-gubala-wywiad-kobiety-kino-polskie/ [accessed on: 13 December 2020].

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/cezary-2020-protest-przeciwko-polanskiemu-policja-uzyla-gazu-lzawiacego/3xddbcx [accessed on: 13 December 2020].

https://kultura.onet.pl/film/wywiady-i-artykuly/nierowne-miliony-hollywood/8vv5zcy [accessed on: 13 December 2020].

https://offcamera.pl/article/kobiety-w-hollywood-nie-robia-filmow/581 [accessed on: 23 December 2020].

https://pisf.pl/aktualnosci/rownouprawnienie-kobiet-i-mezczyzn-w-branzy-audiowizualnej-podsumowanie-debaty/ [accessed on: 19 December 2020].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(ruch) [accessed on: 9 December 2020].

https://plus.gazetakrakowska.pl/uwaga-ten-sufit-zaraz-sie-zawali-kobiety-kina-ida-po-swoje/ar/c13-14718280 [accessed on: 9 December 2020].

https://tvn24.pl/kultura-i-styl/na-czerwony-dywan-tylko-w-szpilkach-w-cannes-afera-ra544003 [accessed on: 9 December 2020].

https://www.elle.pl/artykul/time-s-up-o-co-chodzi-w-akcji-gwiazd-hollywood [accessed on: 20 December 2020].

https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,23026583,berlinale-2018-nie-bedzie-obcasow-i-obcislych-sukienek-bunt.html [accessed on: 20 December 2020].

https://www.radiozet.pl/Filmy/Paulina-Mlynarska-oskarza-Andrzeja-Wajde.-Zmusil-mnie-do-zagrania-nago-sceny-erotycznej

https://www.europeanfilmacademy.org/News-detail.155.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=869&cHash=185a6b7378c32b7cf6e28ad0b4504d5c [accessed on: 20 December 2020].

https://www.europeanfilmacademy.org/News-detail.155.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=869&cHash=185a6b7378c32b7cf6e28ad0b4504d5c [accessed on: 20 December 2020].

https://www.facebook.com/kobietyfilmu/ [accessed on: 25 December 2020].

https://www.plotek.pl/plotek/1,78649,20067607,julia-roberts-boso-w-cannes-o-tym-mowi-dzis-caly-swiat-zdeptala.html [accessed on: 9 December 2020].

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1948824,1,metoo-skazani-z-hollywood.read [accessed on: 9 December 2020].

https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,31039,1,1,Kobiety-Filmu-oglaszaja-Kodeks-etyki-i-dobrych-praktyk-branzy-filmowej.html?fbclid=IwAR2FchkQbqsJH7q-CzlOkMyRSrM2YFzz8TLjbC_4Ayp1s8XPSAk3pzE38oA [accessed on: 23 December 2020].

https://wyborcza.pl/1,76842,16436356,Sandra_Bullock_najlepiej_zarabiajaca_aktorka __51_milionow.html, [accessed on: 13 December 2021].

Miller K., 2019, Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie [I’ll Be There for You], Wydawnictwo SQN.


Opublikowane : 2021-06-30


TamborA. (2021). Kobieca rewolucja za kamerą. Postscriptum Polonistyczne, 27(1), 193-214. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.11

Agnieszka Tambor  agnieszka.tambor@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

AGNIESZKA TAMBOR – PhD, Institute of Cultural and Religious Studies, University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland.

Filmoznawczyni, glottodydaktyczka, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filmu, serialu, telewizji oraz wykorzystaniu tych mediów w procesie edukacyjnym. Kierowniczka Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest autorką i redaktorką artykułów i książek związanych z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego, m.in.: Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (Katowice 2012 i 2015), Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Katowice 2018), (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty (Katowice 2018), Licz na Banacha (Katowice 2019) oraz Polska półka historyczna: 100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien (Katowice 2020). Prowadzi blog i kanał filmowy Polska Półka Filmowa: https: //www.youtube.com/channel/UCeXpIj05NyRVcWKg85wOiTw,
https://www.faceb ook.com/Polska-Półka-Filmo wa-100108104897142.


Copyright (c) 2021 Postscriptum Polonistyczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).