Półka filmowa 2018Abstrakt

The article presents a summary of the 2018 season of Polish filmmaking. All movies mentioned in the article are chosen and described according to that which would be interesting for a foreigner or a person who studies Polish as a foreign language. The following films are described in the article: Zimna wojna [Cold War], Kler [The Clergy], Jeszcze dzień życia [Another Day of Life], Jak pies z kotem [A Cat with a Dog], Kamerdyner [The Butler], 303. Bitwa o Anglię [Hurricane: Squadron 303], Dywizjon 303. Historia prawdziwa [Squadron 303. A True Story].


Słowa kluczowe

contemporary Polish cinema; Polish film; Polish movie market; film awards

[ei/iwo], 2015, Łukasz Żal o pracy przy „Idzie”: reżyser był przerażony, https://www.polskieradio.pl/9/3286/Artykul/1384059,Lukasz-Zal-o-pracy-przy-Idzie-rezyser-byl-przerazony [do- stęp: 10.02.2019].

Bajon F., Umięcka A., 2018, „Kamerdyner”. O pracy nad filmem i prawdziwych Kaszubach mówi Filip Bajon, https://www.gdansk.pl/wiadomosci/spokojni-dyplomatyczni-i-dowcipni-kaszubi-w-kamerdynerze-wywiad-z-rezyserem,a,125771 [dostęp: 9.02.2019].

Brzostowski G., 2018, Spustoszona historia. Recenzja filmu „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, „Kultura Liberalna”, nr 26, https://kulturaliberalna.pl/2018/06/26/grzegorz-brzozowski-spustoszona-historia-recenzja-zimna-wojna-pawel-pawlikowski/ [dostęp: 5.02.2019].

Gabryel S., 2018, „303. Bitwa o Anglię” i „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” wchodzą do kin. Wielka bitwa o widza, https://gloswielkopolski.pl/303-bitwa-o-anglie-i-dywizjon-303-historia-prawdziwa-wchodza-do-kin-wielka-bitwa-o-widza-zwiastuny/ar/13421296 [dostęp: 9.02.2019].

Gardziński T., 2018, Adamczyk czy Dorociński? Wiemy, kto wygrał w pojedynku dwóch filmów o Dywizjonie 303, https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/09/03/303-bitwa-o-anglie-dywizjon-303-porownanie/ [dostęp: 10.02.2019].

„Jeszcze dzień życia”. Wszystko, co trzeba wiedzieć o niezwykłym filmie o Ryszardzie Kapuścińskim, [informacja prasowa], http://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,24106479,jeszcze-jeden-dzien-zycia-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o.html [dostęp: 5.02.2019].

Koisz J., 2019, „Jak pies z kotem”. Recenzja najbardziej osobistego filmu Janusza Kondratiuka, https://film.org.pl/r/jak-pies-z-kotem-recenzja-najbardziej-osobistego-filmu-janusza-kondratiuka-175692/ [dostęp: 8.02.2019].

Malinowska M., 2019, Ten cover piosenki z filmu „Zimna wojna” podbija internet, Kobieta.pl, https://www.kobieta.pl/artykul/piosenka-z-filmu-zimna-wojna-dwa-serduszka-ten-cover-po-angielsku-podbija-siec-190115094250 [dostęp: 10.02.2019].

Miasto Ruin, [informacja prasowa], http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4223889 [dostęp:5.02.2019].

Połaski J., 2018, „Kamerdyner” [recenzja]. Epicka opowieść o zgwałconej i sponiewieranej Polsce. Najlepszy film Filipa Bajona od lat?, https://www.telemagazyn.pl/artykuly/kamerdyner-recenzja-epicka-opowiesc-o-zgwalconej-i-sponiewieranej-polsce-najlepszy-film-filipa-bajona-od-lat-66893.html [dostęp: 8.02.2019].

Tracewicz J., 2018, „Kler” to film, który podzielił Polskę. I jednocześnie obraz, który zasługuje na poważną dyskusję, https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/09/28/kler-opinie-recenzja-czy-warto-isc-do-kina/ [dostęp: 5.02.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


TamborA. (2020). Półka filmowa 2018. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 279-288. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9792

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (2012, 2015) oraz cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).