Kontakt

Redakcja "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura"
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec

Er(r)go. Theory - Literature - Culture
Editorial Team
Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities
University of Silesia in Katowice
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec
POLAND

Główna osoba do kontaktu

Marcin Mazurek
Sekretarz Redakcji Er(r)go
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL.

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism