Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny
Wojciech Kalaga — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Zastępcy Redaktora Naczelnego
Paweł Jędrzejko — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marzena Kubisz — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz Redakcji
Marcin Mazurek — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie Redakcji
Anna Kisiel —  Wydział Nauk Stosowanych, Akademia WSB
Michał Kisiel — Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Rada Naukowa
Fernando Andacht (Universidad de la República, Uruguay; University of Ottawa)
Ian Buchanan (University of Wollongong, Australia)
Jean-Claude Dupas (Université de Lille)
Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań Literackich)
Giorgio Mariani (Università "Sapienza" di Roma)
Libor Martinek (Slezská Univerzita, Opava; Uniwersytet Wrocławski)
John Matteson (The City University of New York)
Floyd Merrell (Purdue University)
Edward Możejko (University of Alberta, Edmonton)
Tadeusz Rachwał (Uniwersytet SWPS, Warszawa)
Erhard Reckwitz (Universität Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (IFiS PAN, Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch University, Australia)
Bożena Shallcross (University of Chicago) 
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń)
Lech Witkowski (Akademia Pomorska, Słupsk)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds University)
Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński)
Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński)
Leonard Neuger (Stockholms Universitet)
Emanuel Prower (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Zeidler-Janiszewska (Uniwersytet Łódzki)