Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny
Wojciech Kalaga
Zastępcy Redaktora Naczelnego
Paweł Jędrzejko
Marzena Kubisz
Sekretarz Redakcji
Marcin Mazurek
Członkowie Redakcji
Anna Kisiel, Michał Kisiel, Jacek Mydla

Rada Naukowa
Fernando Andacht (Ottawa)
Ian Buchanan (Wollongong)
Jean-Claude Dupas (Lille)
Piotr Fast (Katowice)
Alicja Helman (Kraków)
Ryszard Nycz (Kraków)
Giorgio Mariani (Rzym)
Libor Martinek (Opava-Wrocław)
John Matteson (Nowy Jork)
Floyd Merrell (Purdue)
Edward Możejko (Edmonton)
Leonard Neuger (Kraków)
Tadeusz Rachwał (Warszawa)
Erhard Reckwitz (Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch)
Bożena Shallcross (Chicago) 
Tadeusz Sławek (Katowice)
Andrzej Szahaj (Toruń)
Lech Witkowski (Bydgoszcz)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds)
Erazm Kuźma (Szczecin)
Emanuel Prower (Katowice)
Anna Zeidler-Janiszewska (Łódź)