Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny
Wojciech Kalaga — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Polska
Zastępcy Redaktora Naczelnego
Paweł Jędrzejko — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Marzena Kubisz — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Sekretarz Redakcji
Marcin Mazurek — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Członkowie Redakcji
Anna Kisiel —  Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Michał Kisiel — Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rada Naukowa
Fernando Andacht (Universidad de la República, Uruguay; University of Ottawa, Kanada)
Ian Buchanan (University of Wollongong, Australia)
Jean-Claude Dupas (Université de Lille, Francja)
Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Giorgio Mariani (Università "Sapienza" di Roma, Włochy)
Libor Martinek (Slezská Univerzita, Opava; Uniwersytet Wrocławski, Polska)
John Matteson (The City University of New York, Stany Zjednoczone)
Floyd Merrell (Purdue University, Stany Zjednoczone)
Edward Możejko (University of Alberta, Edmonton, Kanada)
Tadeusz Rachwał (Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska)
Erhard Reckwitz (Universität Duisburg-Essen, Niemcy)
Katarzyna Rosner (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch University, Australia)
Bożena Shallcross (University of Chicago, Stany Zjednoczone) 
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)
Lech Witkowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds University, Wielka Brytania)
Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Leonard Neuger (Stockholms Universitet, Szwecja)
Emanuel Prower (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Zeidler-Janiszewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)