Pragniemy przypomnieć naszym Czytelnikom i Autorom, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) Er(r)go jest pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim.

Kolejny numer - 47 (2/2023) - humanistyka/humanistyka/humanistyka (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

2022-04-03

Kolejny numer - 47 (2/2023) - humanistyka/humanistyka/humanistyka
(pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

Humanistyka utknęła niefortunnie w konfrontacji między jej bezkrytyczną obroną a rozpasanymi oskarżeniami, między jej zamknięciem a unieważnieniem. Spór o humanistykę, jako typ refleksji w kulturze umysłowej współczesności, jest obecnie jednym z najważniejszych sporów kulturowych i społecznych w przestrzeni publicznej, a przynajmniej w jej życiu podskórnym. Jednym uczestnikom tego sporu humanistyka wydaje się wręcz niepotrzebna oraz niegodna uwagi i dumni są z tego, że nie czytają książek, nie korzystają z dziedzictwa myśli w tym obszarze twórczości. Inni z dumą ogłaszają z wnętrza humanistyki, że nie musi być ona potrzebna, ani przydawać się, a tym bardziej służyć czemukolwiek, żeby mieć wartość czy rację bytu, i oddalają z wyższością wszelkie zarzuty. Jak zwykle dobrze byłoby poszukać trzeciej dynamicznej drogi, przezwyciężającej tę dychotomię, by nie stać się zakładnikiem zbyt prymitywnego ringu sztywnej dualistycznej alternatywy, błędnej i szkodliwej na obu jej przeciwstawnych biegunach. Warunkiem obrony wartości i siły humanistyki staje się surowy osąd i przezwyciężenie jej słabości, zbyt często uchodzących za jej normę i prawo. (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer - 48 (1/2024) - humanistyka/humanistyka/humanistyka II (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

2022-04-02

Kolejny numer - 48 (1/2024) - humanistyka/humanistyka/humanistyka II
(pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się propozycja podjęcia problematyki współczesnej humanistyki (humanistyka/humanistyka/humanistyka, nr 47 [2/2023]), Redakcja podjęła decyzję o poświęceniu temu zagadnieniu także kolejnego numeru czasopisma. (Kliking by przejść do CFP)

Kolejny numer - 49 (2/2024) queerowa ruralność (pod redakcją gościnną Roberta Kuska i Wojciecha Szymańskiego)

2022-04-01

Kolejny numer - 49 (2/2024) - queerowa ruralność
(pod redakcją gościnną Roberta Kuska i Wojciecha Szymańskiego)

Dominujący w studiach queerowych i gejowsko-lesbijskich oraz dobrze utrwalony kulturowo paradygmat myślenia o związkach między nieheteronormatywnością a miejscem kładzie nacisk na nierozłączność queerowych seksualności i wielkomiejskich przestrzeni. Studia kulturowe nad nieheteronormatywnością oraz jej historią niejednokrotnie opierały się na założeniu, że to właśnie (wielkie) miasto gwarantuje anonimowość i wyzwolenie. Jego ulice, place, parki i instytucje nowoczesnego życia miały być „naturalną” i jedyną przestrzenią queerową, w której może istnieć queerowe życie, kwitnąć queerowa kultura i gdzie istnieje możliwość wyrażania i utrwalania wachlarza nieheteronormatywnych pragnień i zachowań. Dla wielu badaczy i badaczek spod znaku miejskich studiów queerowych oraz gejowsko-lesbijskich miasto to obszar „mówienia pełnym głosem”, „spełnienia” i „bycia”, podczas gdy przestrzenie niemiejskie i wiejskie to synonimy „milczenia”, „represji” i przede wszystkim „niebycia”. (Kliknij tu, by przejść do CFP)

Er(r)go... czasopismem dwujęzycznym

2020-06-11

Pragniemy poinformować naszych Czytelników i Autorów, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) „Er(r)go” jest już pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim.