Pragniemy przypomnieć naszym Czytelnikom i Autorom, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) „Er(r)go” jest pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim.

Kolejny numer – 44 (1/2022) paliwo/energia/kultura

2020-08-09

Kolejny numer – 44 (1/2022) paliwo/energia/kultura
(Numer angielsko-polski; nabór tekstów otwarty)

Energia to sine qua non cywilizacji, społeczeństw, kultury. Sposoby jej wytwarzania, dystrybucji, konsumpcji i marnowania stanowią pod-bazę materialnych form życia, kształtując również jego dyskursywną nadbudowę. W ujęciu energy humanities – a więc humanistycznego spojrzenia na konteksty energetyczne – paliwa oraz generowane przez nie formy energii z charakterystycznymi dlań infrastrukturami (materialnymi, politycznymi, filozoficznymi) stanowią zarówno przedmiot badań, jak i służą za pryzmat, przez który postrzega się wszelkie formy produkcji, również kulturowej, przede wszystkim w kontekście historii kapitalizmu, antropocenu i kapitalocenu. (Kliknij, by przeczytać cały CFP).

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia

2020-08-08

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia
(Numer angielsko-polski; nabór tekstów otwarty)

Przypuszczalnie tajemnica, która wzywa w tym co do-myślenia, jest nie czym innym niż istoczącym czegoś, co próbujemy wskazać nazwą “prześwit”. Dlatego także powszechne mniemanie z pewnością siebie i uporem przechodzi obok tajemnicy
(Martin Heidegger, Aletheia)

Tajemnica, to co do-myślenia, prześwit, a więc i z konieczności namysł i rozumienie. Tylko czy nieubłagany i nieustanny zgiełk wielogłosu pozostawia jeszcze przestrzeń ciszy niezbędnej dla namysłu i czas konieczny by rozumieć? A być może, ostatecznie, nawet i zrozumieć. Pytanie o hermeneutykę nie jest już pytaniem o koiné czasu obecnego, jak chciał zaledwie u schyłku ubiegłego wieku Gianni Vattimo. Bezkrytycznie żarłoczna medialność nowego stulecia wykazuje jak nader optymistyczna była wiara w sztukę interpretacji jako lingua franca współczesności. Dawno rozwiał się romantyczny sen Schleiermachera o hermeneutyce uniwersalnej, a w pulsującej mgle rozmytych informacji coraz trudniej dostrzec znaki, które na polnej drodze i w leśnych ostępach myśli pozostawił po sobie filozof z Fryburga. (Kliknij, by przeczytać cały CFP).

Er(r)go... czasopismem dwujęzycznym

2020-06-11

Pragniemy poinformować naszych Czytelników i Autorów, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) „Er(r)go” jest już pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim.