Kontakt

Logopedia Silesiana
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/index
logopediasilesiana@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Olga Przybyla
redaktor naczelna
Instytut Językoznawstwa

Wsparcie techniczne