PRAWA AUTORSKIE

Polityka otwartego dostępu

"Logopedia Silesiana" jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold z zachowaniem dwunastomiesięcznego embargo umożliwiającego sprzedaż egzemplarzy drukowanych. Po upływie okresu embargo, czasopismo będzie dostępne w formie pełnotekstowej na stronach internetowych logopediasilesiana@us.edu.pl oraz w bazach danych czasopism.