OTWARTY DOSTĘP I ARCHIWIZACJA

Czasopismo „Logopedia Silesiana”, zgodnie z zasadą wspierania powszechnej i nieograniczonej wymiany wiedzy, jest wydawane w formule otwartego dostępu, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe – CC BY-SA 4.0 (więcej). Za publikację w czasopiśmie nie są pobierane żadne opłaty.

Autorzy publikujący w „Logopedii Silesianie” zgadzają się na warunki licencji CC BY-SA 4.0.

Dzięki publikacji w formule otwartego dostępu, na licencji CC BY-SA 4.0:

  • zawartość czasopisma jest dostępna natychmiastowo i bezpłatnie dla wszystkich na stronie internetowej czasopisma i w bazach danych, bez potrzeby ubiegania się o specjalną zgodę autora lub wydawcy;
  • każdy zainteresowany ma prawo do czytania, pobierania, drukowania, kopiowania, dystrybucji pełnych tekstów artykułów, gromadzenia ich i indeksowania, zmieniania i tworzenia na ich podstawie, wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu zgodnym z prawem.

Przykłady korzystania z licencji CC BY-SA 4.0:  

  • autor może po publikacji udostępniać ostateczną (wydawniczą) wersję swojego artykułu, może ją przekazywać osobom trzecim, zamieszczać na stronach internetowych, w repozytoriach i bazach danych;
  • czytelnik może pobrać plik z artykułem lub całym numerem, może zapisać go w swoim komputerze, wydrukować, rozpowszechniać;
  • wykładowca może wydrukować nieograniczoną liczbę kopii części lub całości artykułu w celu przekazania ich studentom.

Zawartość „Logopedii Silesiany” jest archiwizowana na stronie czasopisma (systemy: PKP Perservation Network, LOCKSS, CLOCKSS), dostępna w zakładce Archiwum. Ponadto opublikowane numery czasopisma są przechowywane przez Bibliotekę Narodową (zobacz), Śląską Bibliotekę Cyfrową (zobacz), Central and Eastern Europe Online Library (zobacz). Archiwizacja jest zapewniana również w wypadku zakończenia wydawania czasopisma.

Autorzy mają prawo do natychmiastowej i nieograniczonej czasowo samodzielnej archiwizacji opublikowanych wersji tekstów w wybranych przez siebie repozytoriach, bazach danych i innych lokalizacjach, zgodnie z licencją Creative Commons BY-SA 4.0. Wydawca nie ogranicza w żaden sposób praw autorów do korzystania z własnych publikacji.

Polityka otwartego dostępu nie obejmuje żadnej nieopublikowanej wersji tekstu (w tym wersji zgłoszonej, wersji kończącej proces recenzyjny).