Call for papers

2022-06-07

Numery 1 i 2 tomu 11, publikowane w 2023 roku, będą poświęcone interdyscyplinarnemu charakterowi postępowania logopedycznego i proponujemy, by objęły szeroką perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. Jesteśmy zainteresowani propozycjami badawczymi podejmującymi studia z zakresu kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju mowy i jej zaburzeń,  językoznawstwa oraz logopedii.

Problematyka numerów 1/2023 i 2/2023:

  • opis normy w logopedii;
  • analiza tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie i funkcjonowanie w umyśle oraz zaburzone zachowania językowe człowieka: wady wymowy, jąkanie, zaburzenia mowy w głuchocie, uszkodzeniach mózgu o różnej etiologii;
  • dyskurs zaburzony;
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność;
  • biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy;
  • ocena i terapia głosu, mówienia;
  • terapia zaburzeń czynności połykania;
  • logopedyczna diagnoza i terapia w chorobach neurodegeneracyjnych.

Jesteśmy otwarci zarówno na teksty rozwijające logopedyczną naukę, jak i upowszechniające logopedyczną kulturę.

 

Terminarz zgłaszania tekstów

2022-06-06

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów. Redakcja prowadzi nabór tekstów zgodnie z następującym harmonogramem:

teksty do numeru 1/2023 – do końca września 2022

teksty do numeru 2/2023 – do końca marca 2023

teksty do numeru 1/2024 – do końca września 2023

teksty do numeru 2/2024 – do końca marca 2024

 

Artykuły są publikowane w systemie bieżącej publikacji online po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Artykuły prosimy zgłaszać do publikacji za pośrednictwem platformy Open Journal System (zobacz).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów!