Editorial TeamEditor-in-Chief
Olga Przybyla
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland); e-mail: olga.przybyla@us.edu.pl

Vice-Editor-in-Chief
Piotr H. Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
Warszawski Uniwersytet Medyczny (Poland); e-mail: sekretariat@piotrhenrykskarzynski.pl

Editorial Secretary
Anna Pilśniak
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland); e-mail: anna.pilsniak@us.edu.pl

 

Editorial Committee
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Poland)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski, Poland)
Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański, Poland)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach, Poland)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Hunmanistyczny w Siedlcach, Poland)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny, Poland)
Grzegorz Zemełka (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Poland)