Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna
Olga Przybyla,
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska); e-mail: olga.przybyla@us.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej
Piotr H. Skarżyński,
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska); e-mail: sekretariat@piotrhenrykskarzynski.pl

Sekretarz naukowa redakcji
Anna Pilśniak,
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska); e-mail: anna.pilsniak@us.edu.pl

 

Komitet Redakcyjny

Mieczysław Chęciek, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Grażyna Jastrzębowska, Uniwersytet Opolski (Polska)
Katarzyna Kaczorowska-Bray, Uniwersytet Gdański (Polska)
Tatiana Lewicka, Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach (Polska)
Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Hunmanistyczny w Siedlcach (Polska)
Joanna Siuda, Śląski Uniwersytet Medyczny (Polska)

Grzegorz Zemełka, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (Polska)