The BID procedure as a tool for assessing phonological processes in bilingual children


Abstract

This article presents the BID (briefing, interaction, debriefing) procedure as a useful tool for speech therapists who face the problem of correct diagnosis of language subsystems and abilities in bilingual children. An example of the BID’s application is the assessment of phonological processes in children representing Ukrainian-Polish bilingualism. Using the BID procedure, it was possible to conduct a bilingual diagnosis and to extract developmental processes, interference, and atypical processes from the collected data. This article also highlights the cooperation of a speech therapist with an interpreter, i.e. a neophilologist of the Ukrainian language, who makes it possible to interpret the collected bilingual linguistic data.


Keywords

bilingualism; BID; phonological processes; diagnosis; interpreter

Bauman-Waengler, J. (2012). Articulatory and phonological impairments: a clinical focus. Boston, MA: Pearson Education.

Bee Chin, N., Wigglesworth, G. (2007). Describing bilingualism. W: N. Bee Chin, G. Wigglesworth (eds.), Bilingualism. An advanced resource book (s. 3–18). London: Routledge.

Billewicz, G., Zioło, B. (2012). Kwestionariusz badania mowy. Kraków: Impuls.

Błasiak-Tytuła, M. (2017). Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego. W: E. Jeżewska-Krasnodębska, B. Skałbani (red.), Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty: konteksty teoretyczne i praktyka (s. 247–256). Kraków: Impuls.

Błasiak-Tytuła, M. (2018). Terapia logopedyczna dwujęzycznego dziecka z autyzmem. Studia Pragmalingwistyczne, 10, 197–208.

Błasiak-Tytuła, M. (2019). Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Błasiak-Tytuła, M, Orłowska-Popek, Z. (2017). Technika programowania języka (pierwszego i drugiego) w pracy z dzieckiem bilingwalnym. W: M. Rutkiewicz–Hanczewska, J. Sławek, E. Kaptur (red.), Mózg – język – komunikacja (s. 41–54). Poznań: Rys.

Bryndal, M. (2013). Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych. Gliwice: Fonem.eu.

Cheng, L. (1997). Diversity: challenges and implications for assessment. Journal of Children’s Communication Development, 19(1), 55–62.

Cheng, L. (2007). Improve your assessment of bilingualclients with communication disorders. Therapy Insider, 37, 10.

Cieszyńska-Rożek, J. (2012). Rozwój mowy polskich dzieci na obczyźnie – zjawiska normatywne czy zaburzenia rozwojowe? W: M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (red.), Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej (s. 67–82). Kraków: Collegium Columbinum.

Cieszyńska-Rożek, J. (2014). Zaburzenia rozwoju języka polskich dzieci za granicą. W: D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, M. Kulpińska (red.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. http://www.euroemigranci.pl/dokumentacja.html [data dostępu: 1.06.2021].

Czaplewska, E. (red.). (2018). Logopedia międzykulturowa (s. 209–234). Gdańsk: Harmonia.

De Lamo White, C., Jin, L. (2011). Evaluation of speech and language assessment approaches with bilingual children. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(6), 613–662.

Dębski, R., Młyński, R., Redkva, M. (2020). The phonological skills of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian in Poland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1791047.

Gaweł, K., Langdon, H., Węsierska, K. (2015). Współpraca polskiego logopedy z tłumaczem – potrzeby, możliwości i perspektywy. Neurolingwistyka Praktyczna, 1, 50–65.

Goldstein, B., Kohnert, K. (2005). Speech, language, and hearing in developing bilinguals: Current findings and future directions. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36, 264–267.

Gutierrez-Clellen, V., Peña, E. (2001). Dynamic assessment of diverse children. Language, speech, and hearing services in schools, 31(4), 212–224.

Jaroszewicz, M. (2018). Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Jassem, W. (2003). Polish. Journal of the International Phonetic Association, 33(1), 103– 107.

Kohnert, K., Medina, A. (2009). Bilingual children and communication disorders. A 30-year research

retrospective. Seminars in Speech and Language, 30(4), 219–233.

Kohnert, K. (2013). Language disorders in bilingual children and adults. San Diego: Plural Publishing.

[Korol, A.] Король, A. (2017). Мовленнєва картка з картинками. Логопедичне обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини. Тернопіль: Мандрівець.

Langdon, H. (2002).Interpreters and translators in communication disorders. California: Thinking-Publication.

Langdon, H., Cheng, L. (2002). Collaborating with interpreters and translators: A guide for communication disorders professionals. Eau Claire, WI: Thinking Publications.

Langdon, H., Gaweł, K., Węsierska, K. (2018). Diagnozowanie zaburzeń w komunikacji językowej u osób bilingwalnych–praca w zespole logopedy i tłumacza. W: E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa (s. 209–234). Gdańsk: Harmonia.

Langdon, H., Saenz, T. (2016). Working with interpreters and translators. San Diego: Plural Publishing Inc.

Lidz, C., Peña, E. (1996). Dynamic assessment: the model, its relevance as a nonbiased approach, and it’s application to Latino American preschool children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 27(4), 367–372.

Łobacz, P., (1996). Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne. Warszawa: Energeia.

Młyński, R., Redkva, M. (2019). Diagnoza logopedyczna kompetencji językowych u wielojęzycznych dzieci z Ukrainy. Logopedia Silesiana,8, 282–294. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.18.

Paul, D., Ashby, T., McNielly, L., Ritch, S. (2021). Support personel in audiology and speech language pathology. W: M. Hudson, M. Deruiter (eds.), Professional issues in speech language pathology and audiology (s. 249–227). San Diego: Plural Publishing,

Peña, E., Quinn, R., Iglesias, A. (1992). The application of dynamic assessment: a nonbiased procedure. Journal of Special Education, 26(3), 269–280.

Pert, S., Bradley, B. (2018). Clinical Guidelines for Speech and Language Therapists: Bilingualism. Working with bilingual clients/patients with speech, language and communication needs. https://www.rcslt.org/clinical_resources/bilingualism/bilingualism_overview [data dostępu: 7.06.2021].

Pluta-Wojciechowska, D. (2017). Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń. Bytom: Ergo-Sum.

Pompino-Marshall, B., Steriopolo, E., Żygis, M. (2017). Ukrainian. Journal of the International Phonetic Association, 47(3), 349–357.

Syrnyk, M. (2017). Polityka oświatowa wobec migrantów – dzieci i uczniowie z Ukrainy w Polsce. Acta Politica Polonica, 2(40), 53–72.

[Szeremet, M.K.] Шеремет, M.K. (red.), (2014). Логопедія. Підручник. Київ: Слово.

Tarkowski, Z., Majewska-Tworek, A. (2018). Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego. W: A. Domagała, U. Mirecka (red.), Metody terapii logopedycznej (s. 261–286). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tarkowski, Z., Wiewióra, D. (2017). Bilingwizm a rozwój mowy dziecka. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.), Studia logopedyczno-lingwistyczne: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Edwarda Łuczyńskiego (s. 109–129). Gdańsk: Harmonia.

Ukrainetz, T., Harpell, S., Walsh, C., Coyle, C. (2000). A preliminary investigation of dynamic assessment with native American kindergartners. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 31, 142–154.


Published : 2021-12-31


MłyńskiR. (2021). The BID procedure as a tool for assessing phonological processes in bilingual children. Logopedia Silesiana, 10(2), 1-26. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2021.10.02.02

Rafał Młyński 
Jagiellonian University  Poland
https://orcid.org/0000-0001-9069-0612
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.