Health behaviors and the experience of vocal difficulties among students and teachers


Abstract

The article presents the results of research on health-related behaviors and the experience of subjective vocal ailments by students (n = 208) and teachers (n = 120). The procedure used the VHI (Voice Handicap Index) test to measure the level of voice disability and the IZZ test (Health Behavior Index) to measure the categories of health behaviors in the field of: correct eating habits, preventive behavior, positive mental attitude and health practices. Data from structured interview sheets were also used. In the case of teachers, there were statistically significant relationships between the results of the VHI test and correct eating habits, and between preventive behaviors. Among the studied students, a smaller number of statistically significant correlations between the occurrence of subjective vocal ailments and health habits was noted.


Keywords

voice emission; health behavior; teachers’ voice difficulties; students’ voice difficulties; prevention

Binkuńska, E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ciecierska-Zajdel, B. (2012). Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia. Samo Sedno.

Forti, S., Amico, M., Zambarbieri, A., Ciabatta, A., Assi, C., Pignataro, L., Cantarella, G. (2014). Validation of the Italian voice handicap Index-10. Journal of Voice, 28(2), 263.e17–263.e22. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2013.07.013

Gautam, R., Navak, S., Devadas, U. (2022). Perception of primary school teachers towards voice problems and vocal health-seeking behaviors: A qualitative study. Journal of Voice, 36(5), artykuł 022. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.03.022

Giddens, Ch. L., Barron, K. W., Byrd-Craven, J., Clark, K. F., Winter, A. S. (2013). Vocal indices of stress. A review. Journal of Voice, 27(3), 390.e21–390.e29.

Goldman, S. L., Hargrave, J., Hillman, R. E., Homlberg, E., Gress, C. (1996). Stress, anxiety, somatic complains and voice use in woman with vocal nodules. American Journal of Speech-Language Pathology, 5(1), 44–54. https://doi.org/10.1044/1058-0360.0501.44

Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia / Health-related behaviors as an essential part of human life activities. Attitude of Poles towards their own health. Hygeia Public Health, 50(4), 558–565.

Guzy, A. (2019). Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego – implikacje praktyczne. Logopaedica Lodziensia, 3, 79–91. https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.06

Guzy, A., Barańska-Grabara, L. (2012). Problemy głosowe nauczycieli. W: D. Umiastowska, J. Gebreselassie (red.), Zdrowie w perspektywie pedagogicznej (s. 145–159). Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Haniszewska, K., Kaźmierczak, M. (2019). Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienie z badań. Logopedica Lodziensia, 3, 93–116 .

Hashim, N. W., Wilkes M., Salomon, R., Meggs, J., France, D. J. (2017). Evaluation of voice acoustics as predictor of clinical depression scores. Journal of Voice, 31, 256.e1–256.e6.

Havigerová, J. M., Dosedlová, J., Burešová, I. (2019). One health behavior or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management, 12, 23–30.

Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: D. Doliński, J. Strelau. Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 690–694). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Heszen, I., Sęk, H. (red.). (2012). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F. L., Van Lierde K. (2012). Voice disorders in teacher: Occupational risk factors and psycho-emotional factors. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 37(3), 107–116.

Juczyński, Z. (2009). Narzędzia do pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych.

Kisiel, M., (2012). Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania. Rozprawy Społeczne, 9(2), 58–64.

Kubiak, S., Wiskirska-Woźnica, B., Demenko, G. (2006). Zarys higieny narządu głosu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Leer, E., Hapner, E. R., Connor, P. N. (2007). Transtheoretical model of health behavior change applied to voice therapy. Journal of Voice, 22(6), 688–698, doi: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2007.01.011.

Mateusiak, J., Gwozdecka-Wolniaszek, E. (2013). O zachowaniach zdrowotnych przez pryzmat współczesności. W: M. Górnik-Durose (red.), Kultura współczesna a zdrowie (s. 154–184). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mazurkiewicz, E. A. (1978). Podstawy wychowania zdrowotnego. W: Z. J. Brzeziński, C. W. Korczak (red.), Higiena i ochrona zdrowia. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. IFIS PAN.

Pawłowski, R. (2008). Zachowania zdrowotne studentów I roku studiów a samoocena ich stylu życia. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 2, 117–123.

Pawłowski, Z. (2010). Podstawy foniatrii dla osób duchownych, aktorów, nauczycieli i prawników. Wydawnictwo Salezjańskie.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C. (1992). Stages of change in modification of problems behaviors. Progress in Behavior Modification, 28, 184–218.

Puchalski, K. (1990). Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia. W: A. Gniazdowski (red.), Zachowania zdrowotne (s. 23–57). Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy.

Radosz, Z., Tomaszewska-Kumela, P., Paplaczyk, M., Gruszczyńska, M. (2020). Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych / Medical students’ health behaviors. Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 14(2), 151–164. https://doi.org/10.29316/rs/122023

Spantideas, N., Drosou, E., Karatsis, A., Assimakopoulos D. (2015). Voice disorders in the general Greek population and in patients with laryngopharyngeal reflux. Prevalence and risk factors. Journal of Voice, 29(3), 389.e27–389.e32.

Ślusarska, B., Kulik, T. B., Piasecka, H., Pacian, A. (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19–26.

Tarasiewicz, B. (2006). Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas.

Trinite, B., Sokolovs, J. (2014). Adaptation and validation of the voice handicap index in Latvian. Journal of Voice, 28(4), 452–457.

Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN.


Published : 2022-12-16


GuzyA. (2022). Health behaviors and the experience of vocal difficulties among students and teachers. Logopedia Silesiana, 11(2), 1-38. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.02.06

Anna Guzy 
University of Silesia in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.