W latach 1977 – 2008 ukazało się siedemnaście tomów „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” [Labour Law and Social Policy Issues], wydawanych jako prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało w 1977 roku. ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2020 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 0208-5003 (Print) ISSN: 2719-3462 (Online)


 
 


  • BazEkon
  • CEJSH
  • CEEOL
  • CEON
  • Google Scholar
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa