Nr 2 (27) (2006): Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie - wybrane konteksty 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com
Śląska Biblioteka Cyfrowawww.sbc.org.pl


CAŁY NUMER