Nr 2 (31) (2008): Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com
Śląska Biblioteka Cyfrowawww.sbc.org.pl