Nr 1 (32) (2009): Terapia pedagogiczna 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com