Tom 35 Nr 2 (2010): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com