Nr 1 (40) (2013): W poszukiwaniu wyznaczników jakości życia