Nr 2 (41) (2013): Nauczyciel we współczesnej kulturze