O co tu się bić? Słowo wstępne od redaktora numeruAbstrakt

Tu wkleić tekst Lecha Witkowskiego po polsku

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


WitkowskiL. (2013). O co tu się bić? Słowo wstępne od redaktora numeru. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2599

Lech Witkowski  errgo@us.edu.pl
Biografia Profesora Lecha Witkowskiego."Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).