"Aktor romantyczny i "bardochwalstwo"Abstrakt

Jacek Mydla's review of "Actors and Bardolatry. Performing Shakespeare from Garrick to Kean" by Celestine Woo (2008).

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


MydlaJ. (2013). "Aktor romantyczny i "bardochwalstwo". Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2609

Jacek Mydla  jacek.mydla@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Tytuły i stopnie naukowe:

doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa
magister filozofii
magister filologii

Zainteresowania badawcze:

Dramat angielski doby Elżbietańskiej, w szczególności Szekspir; dramat gotycki i romantyczny (Joanna Baillie)
Gotyk literacki w Anglii (XVIII i XIX wiek); literatura tajemnicy i grozy i jej odmiany; zjawiska nadprzyrodzone w literaturze (M. R. James); opowieść niesamowita
Recepcja Szekspira w XVIII stuleciu w Anglii
Wpływ Szekspira na twórczość autorów późniejszych (w szczególności na tzw. wczesny gotyk angielski)
Filozofia angielska w XVII i XVIII wieku (w szczególności filozofia szkockiego oświecenia)
Genealogia i recepcja oraz późniejsze przetworzenia (adaptacje) wybranych utworów klasyki literatury angielskiej (Frankenstein)
Aspekty filozoficzne dzieła literackiego (w szczególności problematyka czasu)
Zagadnienia ontologiczne związane ze statusem bytowym dzieła literackiego i świata przedstawionego
Funkcjonowania języka w dziele literackim (np. funkcje języka w dramacie)
Recepcjadziełaliterackiego
Narratologia"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).