Noty o książkachAbstrakt

Critical notes on books

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


JędrzejkoP. (2013). Noty o książkach. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2610

Paweł Jędrzejko  pawel.jedrzejko@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Tytuły i stopnie naukowe

2013—doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie całościowego dorobku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji poświęconemu dziełu i myśli Hermana Melville'a.

2000—doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie dysertacji Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, napisanej pod kierunkiem prof. UŚ. dr hab. Teresy Pyzik.

1995—magister filologii angielskiej

stopień przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pisarskiej.

2002—nauczyciel mianowany

stopień awansu zawodowego przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego
Zainteresowania badawcze

Zainteresowania ogólne
Literatura amerykańska
Teoria literatury i kultury
Studia postkolonialne
Teoria przekładu literackiego

Zainteresowania szczegółowe

Literatura i filozofia Hermana Melville’a
Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
Literackie i kulturowe studia porównawcze
Poststrukturalne teorie literatury
Przekład a aksjologia"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).