Informacje dla AutorówAbstrakt

Er(r)go stylesheet and policies of submission

Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


Er(r)goR. (2013). Informacje dla Autorów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2612

Redakcja Er(r)go  errgo@us.edu.pl"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).