Instrukcje dla Redaktora wydawniczegoAbstrakt

Ilustrowane zrzutami ekranowymi instrukcje dla Redaktora zajmującego się czasopismem w Wydawnictwie.

PobierzEr(r)goR. (1). Instrukcje dla Redaktora wydawniczego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6400

Redakcja Er(r)go  errgo@us.edu.pl
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).