Zasady etyczne czasopisma "Er(r)go" (PL/ENG)Abstrakt

Zasady etyczne obowiązujące w "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura"

UWAGA: tekst anglojęzyczny następuje po tekście polskim.


Słowa kluczowe

Zasady etyczne Er(r)go


Er(r)goR. (1). Zasady etyczne czasopisma "Er(r)go" (PL/ENG). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6402

Redakcja Er(r)go  errgo@us.edu.pl
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).