ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA TEKSTU do specjalnego numeru Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa

2023-05-16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA TEKSTU
do specjalnego numeru Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa.

Szanowni Państwo,

Zespół redakcyjny “Górnośląskich Studiów Socjologicznych” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego numeru na rok 2024. (http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/3841/description ).

Historia Górnośląskich Studiów Socjologicznych sięga lat 60. XX w., a od 2010 roku wydawane w ramach nowej serii wydawniczej, zyskuje nieustannie na znaczeniu. Dzięki zabiegom zespołu redakcyjnego, periodyk śląskiego środowiska socjologicznego jest ważnym narzędziem komunikacji nie tylko dla socjologów, pozwalającym zaznajomić szerokiego czytelnika z rezultatami aktywności badawczej różnych ośrodków naukowych o interdyscyplinarnym podejściu do zjawisk społecznych. 

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie. Czasopismo dostępne jest również w wersji elektronicznej w Central and Eastern European Online. Od 2016 roku Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa indeksowane są w bazie ERIH+. Co godne podkreślenia periodyk w bazach i bibliotekach traktowany jest jako wznowienie i kontynuacja Górnośląskich Studiów Socjologicznych wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Wszystkie artykuły publikowane w naszym czasopiśmie posiadają cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci numeru DOI (Digital Object Identifier) oraz wydawane są bezkosztowo w systemie Open Access.

Roboczy tytuł tomu przewidzianego na rok 2024 brzmi: „Życie 3.0 - Przemysł 4.0 – Społeczeństwo 5.0. O współczesnych wyzwaniach społeczno-technologicznych”. Tom  redagowany będzie przez prof. dr hab. Małgorzatę Suchacką z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Istotnym kontekstem niniejszego zaproszenia są zmiany zachodzące w obszarze stosowania nowych technologii w różnych płaszczyznach życia społecznego, zmiany w przemyśle w kierunku przemysłu 4.0, stosowanie różnych form sztucznej inteligencji wkraczających coraz śmielej w nasze życie prywatne. Zjawiska te w wielu wymiarach stają się impulsem do podejmowania niezwykle interesujących badań - często o charakterze interdyscyplinarnym. Celem tomu będzie zebranie najciekawszych analiz w wyznaczonych obszarach tematycznych.

Proponowane zagadnienia w planowanym tomie na rok 2024

 • zaufanie i kapitał społeczny w kontekście stosowania nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji oraz form sztucznej inteligencji,
 • optymalna organizacja pracy, bezpieczeństwo i odpowiedzialność cyfrowa, WLB,
 • zaawansowanie procesów technologicznych a zmiany w kulturze organizacyjnej,
 • rozwój zrównoważony wobec wyzwań społeczno-technologicznych,
 • współpraca i zarządzanie kapitałem ludzkim w erze 5.0,
 • nowe technologie a współczesna demokracja i systemy polityczne, Wielki Brat,
 • GPT, Alexa, Siri - cyfrowi asystenci, boty i ich osobliwość,
 • sztuczna inteligencja i nowa tożsamość – życie 3.0, rola etyki i wartości,
 • aktywne i maszynowe uczenie się – zmiana roli „mistrza” i „ucznia”,
 • nierówności, segregacja, wykluczenie w obszarach nowych technologii,
 • kryzysy, wypaczenia i zjawiska patologiczne w erze 5.0,
 • social media i świat influencerów, nowe wzorce osobowe,
 •  „kreatywność” czy funkcjonalność AI,
 • rola artysty/twórcy wobec ”kreatywności” sztucznej inteligencji,
 • regulacje prawne a nowe technologie,
 • inteligentne miasta i dobre praktyki,
 • robotyka medyczna, wyzwania w służbie zdrowia i opiece medycznej,
 • społeczeństwo konsumpcyjne – rozwój nowych sektorów.

Powyższe zagadnienia to propozycje i należy je traktować jako ogólnikową wskazówkę do sformułowania właściwego tematu pracy.

Abstrakty w języku polskim bądź angielskim (ok. 700 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać na adres redaktorki numeru Małgorzaty Suchackiej:

malgorzata.suchacka@us.edu.pl do dnia 30.06.2023 – jako temat wiadomości prosimy napisać: GSS2024. Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy.

Po wstępnej akceptacji abstraktów (do dnia 15 lipca 2023) czekamy na Państwa gotowe teksty. Autor powinien zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.

Termin nadsyłania gotowych tekstów do publikacji - 30 listopada 2023 roku. Manuskrypty mogą Państwo zgłaszać zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie gotowych manuskryptów za pośrednictwem platformy edytorskiej czasopisma zgodnie z przyjętymi zasadami edytorskimi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  Informacje dla autorów (us.edu.pl)

Redaktor Tomu oraz Redaktor Naczelny odpowiadają za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma. Redaktorów obowiązują normy etyczne i intelektualne przyjęte w publikacjach akademickich. Ocena zgłoszonych artykułów ma charakter wyłącznie merytoryczny. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, zgodnie z regułą „double-blind review process”.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów!