Specyfikacja wczesnej terapii logopedycznej umożliwiającej przyjmowanie pokarmu przez wcześniaki z przewlekłym zapaleniem płuc


Abstrakt

Przyjmowanie pokarmu przez wcześniaki, zwłaszcza te ze zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem płuc, to niezwykle szczegółowe zagadnienie. Choroby układu oddechowego są głównym czynnikiem ryzyka wpływającym na zaburzenia jedzenia we wczesnym dzieciństwie. Trudności z jedzeniem w tej grupie dzieci są wyraźnie skorelowane z ostrością zdiagnozowanego stanu. Artykuł jest przeglądem eksperckiej literatury opublikowanej w czasopismach naukowych poświęconej nieprawidłowej motoryce ssania, koordynacji ssania, połykania i oddychania (SPD) oraz klinicznym terapiom logopedycznym, które stosuje się w leczeniu dzieci z przewlekłym zapaleniem płuc.


Słowa kluczowe

przyjmowanie pokarmu; CPAP; HFNC; koordynacja oddychania i połykania; przewlekłe zapalenie płuc

Amaizu, N., Shulman, R.J., Schanler, R.J., Lau, C. (2008). Maturation of oral feeding skills in preterm infants. Acta Paediatrica, 97(1), 61–67. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2007.00548.x.

Barlow, S.M., Finan, D.S., Lee, J., Chu, A.S. (2008). Synthetic orocutaneous stimulation entrains preterm infants with feeding difficulties to suck. Journal of Perinatology, 28(8), 541–548. https://doi.org/10.1038/jp.2008.57.

Barlow, S.M. (2009). Oral and respiratory control for preterm feeding. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 17(3), 179–186. https://doi.org/10.1097/MOO.0b013e32832b36fe.

Bieleninik, L., Ghetti, C., Gold, C. (2016). Music therapy for preterm infants and their parents: A meta-analysis. Pediatrics, 138(3), e20160971–e20160971. https://doi.org/10.1542/peds.2016-0971.

Clark, L., Kennedy, G., Pring, T., Hird, M., (2007). Improving bottle feeding in preterm infants: Investigating the elevated side-lying position. Infant, 3(4), 154–158. http://www.infantjournal.co.uk/pdf/inf_016_ife.pdf [дата обращения: 7.05.2020].

Dalgleish, S.R., Kostecky, L.L, Blachly, N. (2016). Eating in “SINC”: Safe individualized nipple-feeding competence, a quality improvement project to explore infant-driven oral feeding for very premature infants requiring noninvasive respiratory support. Neonatal Network, 35(4), 217–227. https://doi.org/10.1891/0730-0832.35.4.217.

Dumpa, V., Kamity, R., Ferrara, L., Akerman, M., Hanna, N. (2020). The effects of oral feeding while on nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) in preterm infants. Journal of Perinatology, 40(6). https://doi.org/10.1038/s41372-020-0632-2.

Ehrenkranz, R.A., et al. (2006). Growth in the neonatal intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants. Pediatrics, 117(4), 1253–1261. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1368.

Ferrara, L., et al. (2017). Effect of nasal continuous positive airway pressure on the pharyngeal swallow in neonates. Journal of Perinatology, 37(4), 398–403. https://doi.org/10.1038/jp.2016.229.

Gewolb, I.H., Bosnia, J.F., Reynolds, E.W., Vice, F.L. (2007). Integration of suck and swallow rhythms during feeding in preterm infants with and without bronchopulmonary dysplasia. Developmental Medicine Child Neurology, 45(5), 344–348. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2003.tb00406.x.

Hanin, M., Nuthakki, S., Malkar, M.B., Jadcherla, S.R. (2015). Safety and efficacy of oral feeding in infants with BPD on nasal CPAP. Dysphagia, 30(2), 121–127. https://doi.org/10.1007/s00455-014-9586-x.

Hasenstab, K.A., Jadcherla, S.R. (2014). Respiratory events in infants presenting with apparent life threatening events: Is there an explanation from esophageal motility? The Journal of Pediatrics, 165(2), 250–255.e1. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.02.003.

Hensch, T.K. (2004). Critical period regulation. Annual Review of Neuroscience, 27(1), 549–579. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144327.

Kao, H.-M., Lin, Ch.-H., Chang, Y.-J. (2010). Feeding with cross-cut teats has better sucking effects and oxygenation in preterm infants with chronic lung disease. Journal of Clinical Nursing, 19(21–22), 3016–3022. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03290.x. ISSN 0962-1067.

LaTuga, M.S., et al., (2019). Clinical characteristics of premature infants who orally feed on continuous positive airway pressure. Early Human Development, 139, 104–833. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2019.104833.

Lau, Ch. (2005). Oral feeding in the preterm infant. NeoReviews, 7(1), e19–e27. https://doi.org/10.1542/neo.7-1-e19.

Lau, Ch. (2015). Development of suck and swallow mechanisms in infants. Annals of Nutrition and Metabolism, 66(Suppl. 5), 7–14. https://doi.org/10.1159/000381361. ISSN 0250-6807.

Marcus, Sh., Breton, B. (2019). Infant and child feeding and swallowing: occupational therapy assessment and intervention. North Bethesda: AOTA Press.

McFarland, D., Tremblay, P. (2006). Clinical implications of cross-system interactions. Seminars in Speech and Language, 27(4), 300–309. https://doi.org/10.1055/s-2006-955119.

Miller, M.J., Kiatchoosakun, P. (2004). Relationship between respiratory control and feeding in the developing infant. Seminars in Neonatology, 9(3), 221–227. https://doi.org/10.1016/j.siny.2003.11.006.

Mizuno, K., et al. (2007). Infants with bronchopulmonary dysplasia suckle with weak pressures to maintain breathing during feeding. Pediatrics, 120(4), e1035–e1042. https://doi.org/10.1542/peds.2006-3567.

Nasef, N., et al. (2015). High-flow nasal cannulae are associated with increased diaphragm activation compared with nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Acta Paediatrica, 104(8), e337–e343. https://doi.org/10.1111/apa.12998.

Pados, B.F., et al. (2016). Effects of milk flow on the physiological and behavioural responses to feeding in an infant with hypoplastic left heart syndrome. Cardiology in the Young, 27(1), 139–153. https://doi.org/10.1017/S1047951116000251.

Penn, A.A., Shatz, C.J. (1999). Brain waves and brain wiring: The role of endogenous and sensory-driven neural activity in development. Pediatric Research, 45(4, Part 1 of 2), 447–458. https://doi.org/10.1203/00006450-199904010-00001.

Ross, E., Fuhrman, L. (2015). Supporting oral feeding skills through bottle selection. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia), 24(2), 50–57. https://doi.org/10.1044/sasd24.2.50.

Ross, E.S., Philbin, M.K. (2011). Supporting oral feeding in fragile infants. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 25(4), 349–357. https://doi.org/10.1097/JPN.0b013e318234ac7a.

Singer, L., et al. (1992). Oxygen desaturation complicates feeding in infants with bronchopulmonary dysplasia after discharge. Pediatrics, 90 (3), 380–384. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4182863/ [дата обращения: 8.05.2020].

Song, D., et al. (2019). Patterned frequency-modulated oral stimulation in preterm infants: A multicenter randomized controlled trial. PLoS ONE, 14(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212675.

Taha, D.K., et al. (2016). High flow nasal cannula use is associated with increased morbidity and length of hospitalization in extremely low birth weight infants. The Journal of Pediatrics, 173, 50–55.e1. https://doi.org/0.1016/j.jpeds.2016.02.051.

Thoyre, S.M., et al. (2012). Coregulated Approach to feeding preterm infants with lung disease: Effects during feeding. Nursing Research, 61(4), 242–251. https://doi.org/10.1097/NNR.0b013e31824b02ad.

Vice, F.L., Gewolb, I.H. (2008). Respiratory patterns and strategies during feeding in preterm infants. Developmental Medicine & Child Neurology, 50(6), 467–472. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.02065.x.

Wolf, L.S., Glass, R.P. (1992). Feeding and swallowing disorders in infancy: assessment and management (2nd ed.). Tucson: Therapy Skill Builders, Austin, Hammill Institute on Disabilities.

Zimmerman, E., Barlow, S.M. (2008). Pacifier stiffness alters the dynamics of the suck central pattern generator. Journal of Neonatal Nursing, 14(3), 79–86. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2007.12.013.


Opublikowane : 2020-12-29


ČervenkováB. (2020). Specyfikacja wczesnej terapii logopedycznej umożliwiającej przyjmowanie pokarmu przez wcześniaki z przewlekłym zapaleniem płuc. Logopedia Silesiana, (9), 1-16. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.22

Barbora Červenková 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-5917-8116