Reflection on the concept of “the norm” in speech-language therapy


Abstract

The article discusses various concepts of the norm in speech-language therapy. The aim of the article is to present the complexity of the topic. The author considers various determinants of linguistic and communicative behaviour in the verbal form and the related methods of describing the norm. The essential requirement for correct diagnosis and therapy of persons with speech disorders of various aetiologies is knowledge and experience sufficient to determine the meaning of individual terms designating the disorders, taking into account interdisciplinary methods of defining the norm. This explains also the importance of ensuring proper standards of education allowing to perform independent, correct and reliable diagnosis and speech-language therapy.


Keywords

speech-language therapy; speech; language; norms; speech-language disorders; diagnosis

Antonovsky, A. (1991). Health, stress and coping. New perspectives on mental and physical well-being. Jossey-Bass Publishers.

Białecka-Pikul, M. (2007). O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwoju. Sztuka Leczenia, 14 (1–2), 13–24.

Brzezińska, A. I. (2020). Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania. Środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 63–107). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. M. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czaplewska, E. (2012). Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna (s. 65–120). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Danielewiczowa, M. (2016). Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gorbaniuk, O. (2016). Wykorzystanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w Statistica. www.media.statsoft.pl/pdf/czytelnia/wykorzystywanie_procedury_sedziow_kompetentnych.pdf.

Jauer-Niworowska, O., Emiluta-Rozya, D. (2021). Logopedyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń mowy. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kazanecka, E., Borowiec, A., Szkiełkowska, A. (2015). Czynność nadgłośniowa gardła i krtani towarzysząca wyrażaniu emocji. Nowa Audiofonologia, 4(1), 55–59.

Kielar-Turska, M., Lasota, A. (2010). Strategie komunikacyjne stosowane przez matki w interakcji z małym dzieckiem. Psychologia Rozwojowa, 15(1), 47–60.

Liberek, J. (2021). Norma językowa jako fakt społeczny fundowany na uzusie. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka. Język Polski, 2, 34–48. https://doi.org/10.31286/JP.101.2.3

Markowski, A. (2018). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalik, M. (2020). Sprawności językowe w ujęciu lingwistyki edukacyjnej a wybrane problemy logopedii artystycznej. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna (s. 69–77). Harmonia Universalis.

Pisarek, W., Reczek, J. (2000). Norma językowa. W: S. Urbańczyk, M. Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego (s. 253–254), Ossolineum.

Przybyla, O., Woźniak, T. (2015). Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe. Logopedia Silesiana, 4, 415–438.

Sambor, B. (2017). Skaza dykcyjna czy wada wymowy? Analiza badań realizacji fonemów spółgłoskowych u młodych adeptów sztuki teatralnej [niepublikowana rozprawa doktorska] Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szkiełkowska, A., Miaśkiewicz B. (2014). Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w dysfonii dziecięcej. Otorynolaryngologia, 13(4), 197–204.

Wysocka, M. (2013). Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu. Logopedia, 42, 193–202


Published : 2023-01-10


Jauer-NiworowskaO. (2023). Reflection on the concept of “the norm” in speech-language therapy. Logopedia Silesiana, 11(2), 1-22. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.02.01

Olga Jauer-Niworowska  oniworowska@gmail.com
University of Warsaw  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8488-2933

Post-doctoral degree, clinical psychologist, speech-language pathologist. Head of the Department of Speech-Language Pathology and Voice Emission Centre, Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw. The author and co-author of the research projects and scientific publications (Acquired Dysarthria, Warsaw 2009, Speech-language disorders in patients with Parkinson’s disease – not only dysarthria, Warszawa 20016, Psychological and motor approach to the diagnosis and therapy of persons with dysarthria, Warsaw 2021). Lecturer on the degree course of the Speech-Language Therapy in the University Of Warsaw and Medical University od Warsaw.

She works as a speech-language pathologist with adults with neurogenic speech disorders.

Scientific interests – neurogenic (especially motor) speech disorders and its psychological/ neuropsychological determinants. 


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.