2009: Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com