Tom 34 Nr 1 (2010): Dzieciństwo – witraż bolesny 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com