Nr 1 (36) (2011): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com