Nr 2 (37) (2011): Psychologia a prawo – płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice) 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com