Nr 2 (39) (2012): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com