Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literaturyAbstrakt

Anthropological Sensitivity and the World Presented. An Essay on the Anthropology of Literature Abstract in English Wojciech J. Burszta's essay takes its inspiration from two different sources: it recognises a new, modified attitude to "classical" anthropological texts by Frazer. Malinowski, Mead, Levi-Strauss or Benedict but it also centres round a theory of the literary truth developed by Mario Vargas Llosa. Llosa differentiates between the truth of non-fictional writing (e.g. history, journalism) and the truth of fiction which depends on its power to create illusions and captivate the reader's imagination. Burszta points out that the anthropological discourse is a hybrid form in that respect: it combines a commitment to facts with imaginative recreation of the world, which is characteristic of literature. Thus. according to Burszta, anthropology comes to occupy the no-man's-land in between nonfiction and fiction. Consequently, anthropological imagination will be in close rapport with aesthetic imagination which does not have to rely on the author's actual experiences. .

Pobierz

Opublikowane : 2009-01-01


BursztaW. J. (2009). Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literatury. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (18/19). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2533

Wojciech J. Burszta  errgo@us.edu.pl
Instytut Slawistyki PAN SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Instytut Kulturoznawstwa  Polska
Kierownik Katedry Antropologii Kultury, Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika Kultura Popularna, członek Senatu, pracownik etatowy

Zainteresowania naukowe:
teoria kultury,filozofia kultury, antropologia spółczesności, język a kultura, kultura popularna, etniczność i nacjonalizm, wielokulturowość, mity i symbole kulturowe, antropologia Europy

Kariera: 
doktorat: 1984 r. (etnologia) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
habilitacja: 1993 r. (socjologia) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
profesura: 1998 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1995-1998 – profesor uczelniany UAM
1998-2003 – profesor tytularny na UAM
1999-2003 – dyrektor Zakładu Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu
2000-2002 – wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie
2003 – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Członkostwo w organizacjach:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
European Association of Social Anthropologists,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Komitet Nauk Etnologicznych,
Członek Honorowy Stowarzyszenia Ziemia Grodziska"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).