Teologia czy teologia feministyczna? Mary Daly, "Beyond God the Father"Abstrakt

Odnosząc się do istotnej dla tak zwanej teologii feministycznej pozycji Mary Daly, Beyond God the Father, artykuł bada związki między wiarą i rozumem oraz wiarą i niewiarą, między innymi w oparciu o dzieło Josepha Ratzingera Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Zasadniczo, argument stanowi obronę tradycyjnego rozumienia teologii, odwołując się przy tym do zasad logiki bardziej niż dogmatyki. Przeformułowanie pojęcia teologii, jakie dokonuje się w teologii feministycznej, unieważnia sens innych, kluczowych dla teologii pojęć, takich jak wspomniane wiara i rozum. W rezultacie, termin „teologia” traci swój sens i staje się bezużyteczny.  

Pobierz

Opublikowane : 2009-01-01


ZającM. (2009). Teologia czy teologia feministyczna? Mary Daly, "Beyond God the Father". Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (18/19). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2541

Marta Zając  marta.zajac@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska

Tytuły i stopnie naukowe

1991 - magister. Praca magisterska pt. The Theatre of the Absurd and Witkacy's Pure Form. A Semiotic Approach. Promotor: dr E. Prower

2000 - doktor nauk humanistycznych. Praca doktorska pt. The "Feminine" and the Concept of Difference. Gilles Deleuze, Helene Cixous and Contemporary Critique of the Marquis de Sade. Promotor: prof. zw. dr hab. W.H. Kalaga

2013 - doktor habilitowany nauk humanistycznych. Rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu

Zainteresowania badawcze

antropologia kulturowa; teologia kultury; teoria literatury

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).