Czy to był rok karnawału? Świadectwo odmiennych strategii wpływu w "Solidarności"Abstrakt

Karol Sauerland

Was it the Year of the Carnival?

A Testimony to the Variety of Strategies of Influence

Within “Solidarity”

Sauerland’s text is concerned with the difference in the aspirations and dreams of influence in “Solidarity” on the subjective transformations of the country. The text is a testimony and a clear demonstration of a dramatic collision of the network and the self-government strategy which was taken into consideration at some point and the range of the social mobilization of „Solidarity” in Poland, as well as the need to create a new model of the state, as related to the drama of the model which eventually dominated the Polish transformation, with particular attention paid to the role and influence of Lech Wałęsa. The author considers the phenomenon of “Solidarity” as a process and a real change-oriented action heading towards self-government. He uses his own observations, experiences and notes from participation in these processes, for example in the context of planning reforms of higher education. He asks a crucial question concerning “Solidarity”: was it a carnival or a revolution? If it was a revolution, was it more like the French, the Russian, or the American one? He emphasizes that only Hanna Arendt understood not only the historical, but also the “futuristic” sense of the American revolution. Leadership is different in carnival and in revolution, with completely different contexts of action, and the American version is even more significant. The author analyzes the tragic position of Lech Wałęsa, suggesting the existence of a lost alternative for the scenario of influence which was eventually accepted under the influence of Wałęsa and his supporters, even though their domination weakened the final effects of the initialized actions and processes.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


SauerlandK. (2013). Czy to był rok karnawału? Świadectwo odmiennych strategii wpływu w "Solidarności". Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2601

Karol Sauerland  sauerland@uw.edu.pl
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny; Instytut Neofilologii  Polska
Prof. dr Karol Sauerland

ur. w Moskwie, matura w Halle, studia filozoficzne w Berlinie (Uniwersytet im. Humboldta), które musiał przerwać z powodów politycznych, potem studia matematyczne i germanistyczne w Warszawie
1963-65
asystent matematyki UW (u profesora Andrzeja Mostowskiego)
1965
mgr germanistyki UW, asystent Katedry Germanistyki UW (u profesor Elidy Marii Szaroty)
1970
dr germanistyki UW, adiunkt Katedry Germanistyki UW
1975
dr hab. na podstawie pracy habilitacyjnej o estetyce T. W. Adorna, docent Instytutu Germanistyki UW
1977-2005
kierownik Zakładu Literaturoznawstwa przy Instytucie Germanistyki UW
1979-86
kierownik Katedry Germanistyki UMK oraz od 1990-2006 oraz od 1990-2006
1980
członek Solidarności, członek uniwersyteckiego Zarządu Solidarności UW
1989
prof. zwyczajny UW i UMK (powołanie na profesurę zostało zatrzymane przez KW PZPR, istnieje odpowiednie pismo, ujawnione kilka lat temu)
1980-1990
członek Zarządu „Internationale Germanistenvereinigung (IVG)“

od roku 1993 jeden z wydawców Jahrbuch für Internationale Germanistik
1991-2000
Prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddziału Warszawskiego
1993-2000
członek Międzynarodowej Kapituły „Europäischer Buchpreis“ w Lipsku
1994
Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin
1995
Nagroda Fundacji im. Alexandra von Humboldt
od 1996
członek Kapituły „Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken“ w Bremie z krótką przerwą
1996-2001
Członek Rady Redakcyjnej Pal - Przegłąd Artystyczno-Literacki, Toruń
od 2003
przewodniczący fundacji im. Adamasa w Schorndorfie koło Stuttgartu
2006
Członek Rady Programowej Przeglądu Filozoficzno-Literackiego, Warszawa
2010
Członek Komitetu Dzieł Wszystkich Friedricha Nietzschego
2011/2012
profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie
2013
profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).