Kontakt

40-007 Katowice, Uniwersytecka 4
tel./phone: + 48 32/2009515
koperta forumlingwistyczne@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Editorial Team
Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism