RADA NAUKOWA

 1. Nam-Shin Cho (Yonsei University, Seul) 
 2. Mario Enrietti (Universitá degli studi di Torino)
 3. Jewgenija Karpilowska (Ukraińska Akademia Nauk, Kijów)
 4. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 5. Aleksander Łukaszaniec (Białoruska Akademia Nauk, Mińsk)
 6. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski)
 7. Swietłana Mengel (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle)
 8. Galina Nieszczymienko (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa)  
 9. Radosław Pawelec (Uniwersytet Warszawski)
 10. Ewa Sławek (Uniwersytet Śląski)
 11. Jan Sokołowski (Uniwersytet Wrocławski)
 12. Irena Stramljič-Breznik (Uniwersytet w Mariborze, Słowenia)
 13. Ewa Teodorowicz-Hellman (Uniwersytet w Sztokholmie) 
 14. Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, USA)
 15. Piotr Wierzchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. Maria Wojtak (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)