ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Teksty do publikacji przyjmujemy w trybie ciągłym; mogą one dotyczyć zagadnień związanych z tematyką danego numeru bądź innych problemów lingwistycznych (zob. tutaj https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/about). Tekst poza tematem monograficznym po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej i nadaniu numeru DOI jest umieszczany w dziale Varia lub publikowany w zakładce „bieżące publikacje online”.

 

Zapraszamy do drugiego numeru tomu 12  (bieżące publikacje online, pełny numer II półrocze 2024)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do drugiego numeru tomu 12 Forum Lingwistycznego. Numer ten ma charakter szczególny – będziemy w nim publikować artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych na II Kongresie Historyków Języka – jego tematem przewodnim jest zatem historia języka we wszystkich odsłonach.

Zachęcamy także tych historyków języka, którym nie udało się przyjechać na Kongres, do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym oraz analiz przypadków, których osią tematyczną jest przeszłość języka, nie tylko polskiego. 

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Mirosława Siuciak
Jarosław Pacuła
redaktorzy naukowi numeru

 

Zapraszamy do pierwszego numeru tomu 13   (bieżące publikacje online, pełny numer I półrocze 2025)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru tomu 13 Forum Lingwistycznego. Numer ten, podobnie jak poprzedni, będzie miał charakter szczególny – opublikujemy w nim artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych na II Kongresie Historyków Języka – jego tematem przewodnim jest zatem historia języka we wszystkich odsłonach.

Zachęcamy także tych historyków języka, którym nie udało się przyjechać na Kongres, do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym oraz analiz przypadków, których osią tematyczną jest przeszłość języka, nie tylko polskiego. 

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Barbara Mitrenga
Magdalena Pastuch
redaktorki naukowe numeru