Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest moim utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich)
  • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism lub wydawnictw do recenzji
  • Tekst jest zgodny z zasadami edytorskimi Forum Lingwistycznego
  • Jeżeli składany tekst ma być poddany procesowi recenzji, należy, poza pełną wersją artykułu, przekazać jego wersję zanonimizowaną, czyli pozbawioną wszelkich cech, które mogą zidentyfikować autora (teksty składane do działów: STUDIA i VARIA obligatoryjnie podlegają procedurom recenzji).
  • Złożenie tekstu do Redakcji "Forum Lingwistycznego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.
  • Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy, zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).


Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikowania tekstów do druku oraz o  sprawdzenie, czy tekst spełnia powyższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, nie zostaną poddane dalszym procedurom.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Autorów, w którym opisano proces składania artykułu naukowego w programie OJS.