RECENZENCI

Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki
Jolanta Bujak-Lechowicz, Akademia Ignatianum Kraków
Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
Grażyna Filip, Uniwersytet Rzeszowski
Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rafał L. Górski, Instytut Języka Polskiego PAN
Robert Hammel, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie
Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski
Janina Janas, Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro
Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki
Eugenija Karpilovska, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Alina Kępińska, Uniwersytet Warszawski
Dorota Kozaryn, Uniwersytet Szczeciński
Ałła Krawczuk, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Agata Kwaśnicka-Janowicz, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Łabuda, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
Paweł Nowak Uniwersytet, Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Nowak-Barcińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Pietrzak, Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Szarlej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki
Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet w Sztokholmie
Kamilla Termińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marta Węsierska, University of Sheffield
Björn Wiemer, Johannes Gutenberg Universität w Mainz
Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki
Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Iryna Zbyr, Hanuk University of Foreign Studies
Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN