Funkcja politycznych słów kluczy w memach internetowych


Abstrakt

The subject of the study is the role of political key words used in memes. To determine their role, a semantic and stylistic analysis of Polish-language memetic statements from 2012–2019 was used, in which the following words were included: sorrel, mirabelles, trotyl, octopuses, light bulb, salad. The article shows that the use of key words even in a completely neutral context allows us to activate references to negatively evaluated events and situations, and to recall the emotions and views associated with them. In addition, quoting chronologically diverse examples of the use of key words has lead to the possibility of recreating the process of extending their meanings, which is the result of releasing quotes associated with a specific situation from their function.


Słowa kluczowe

key word; Internet meme; political language; depreciation

Słowniki

Żmigrodzki P., red., 2008: Wielki słownik języka polskiego [online: https://wsjp.pl/; data dostępu: 29.06.2019].

Źródła

„Asz:dziennik” [online: https://aszdziennik.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

„Blasty” [online: https://www.blasty.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

„Chamsko” [online: https://www.chamsko.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

„Demotywatory” [online: https://demotywatory.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

Dybała B.: Kraków. Prezydent Duda w KFC i… pytanie o konstytucję, 10.06.2018 [online: https://gazetakrakowska.pl/krakow-prezydent-duda-w-kfc-i-pytanie-o-konstytucje/ar/13246922; data dostępu: 6.07.2019].

„Dziennik. Rozrywka” [online: https://rozrywka.dziennik.pl; data dostępu: 26.06.2019].

„Fabryka Memów” [online: https://fabrykamemow/; data dostępu: 9.07.2019].

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/macierewicz-prokurator-klamie-byl-trotyl-dowody-sa-wpolsce,286826.html; data dostępu: 22.06.2019.

https://www.wprost.pl/kraj/10163505/andrzej-duda-w-berlinie-mowil-ozarowkach-to-sa-problemynad-ktorymi-zastanawiaja-sie-ludzie.html; data dostępu: 28.06.2019.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Bielsku-Białej, 19.10.2015 [online: http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,19048886,wybory-parlamentarne-2015-kaczynski-niejadam-osmiorniczek.html; data dostępu: 24.06.2019].

„Jeja” [online: https://www.jeja.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

Kropka nad i w TVN24, 5.03.2013 [online: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-chodzilemdo-szkoly-mysmy-wyjedli-caly-szczaw-z-nasypu,310126.html; data dostępu: 22.06.2019].

„Kwejk” [online: https://kwejk.pl/; data dostępu: 4.07.2019].

Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla Tok FM, 30.06.2014 [online: http://www.tokfm.pl/Tokfm/10,103168,16242286,polowa-dzieci-z-biedy-nie-jedzie-na-wakacje-a-ci-panowie.html?v=1&obxx=16242286&order=najstarsze&pId=28381196; data dostępu: 24.06.2019].

Mąkosa J.: Pawłowicz je na sali sejmowej. Tok.fm, 18.12.2014 [online: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,17152693,Pawlowicz_je_na_sali_sejmowej__Komisja_etyki_ma_dosc_.html; data dostępu: 6.07.2019].

„Mem Generator” [online: http://pl.memgenerator.pl; data dostępu: 20.07.2019].

„Memy” [online: http://memy.pl/; data dostępu: 26.06.2019].

„Onet” [online: https://wiadomosci.onet.pl; data dostępu: 22.06.2019].

„Paczaizm” [online: https://paczaizm.pl/; data dostępu: 9.07.2019].

„Penera” [online: https://www.penera.pl/; data dostępu: 26.07.2019].

Rej M.: Do tego, co czytał. W: Idem: Figliki. Kraków 1574 [online: oai:mbc.malopolska.pl:83120; data dostępu: 28.06.2019]

„Ryjbuk” [online: https://www.facebook.com/ryjbuk/; data dostępu: 24.06.2019].

Literatura

Bakalarski K., 2018: Memy internetowe satyrą polityczną społeczeństwa sieci. „Studia Bobolanum” XXIX, nr 2, s. 163–186.

Kamińska M., 2011: Uwaga, zaraźliwe memy! Perypetie znaku w Internecie. W: Eadem: Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań.

Niekrewicz A., 2014: Słowo a obraz. Memetyczne sposoby wyrażania poglądów społeczno-politycznych. W: Bizior R., Suska D., red.: Mechanizmy ekonomizacji języka. Częstochowa, s. 11–24.

Niekrewicz A., 2015: Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. Gorzów Wielkopolski.

Niekrewicz A., 2016: Środki językowo-obrazowe służące etykietowaniu polityków w memach internetowych. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXIII, nr 1, Witaszek-Samborska M., red., s. 55–66.

Porycka D., 2016: Retoryczny wymiar memów politycznych. „Res Rhetorica”, nr 4, s. 85–90.

Wierzbicka A., 2007: Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Duraj-Nowosielska I. tłum. Warszawa.

Wołoszyn M., 2016: Intertekstualność internetowych memów dotyczących polityki. „Studia Filologiczne”, XXIX, s. 205–224.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2017: Mem internetowy jako współczesny popularny gatunek satyry politycznej. W: Kołodziejek E., Sidorowicz R., red.: Internet jako przedmiot badań językoznawczych. Szczecin, s. 134–144.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


NiekrewiczA. (2020). Funkcja politycznych słów kluczy w memach internetowych. Forum Lingwistyczne, 7(7), 105-116. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.08

Agnieszka A. Niekrewicz 
Akademia w Gorzowie Wielkopolskim  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3507-2840
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).