Wizerunek kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejską w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej” w perspektywie framing analysis

Rafał Leśniczak
https://orcid.org/0000-0003-0099-4327

Abstrakt

Celem podjętych badań jest rekonstrukcja wizerunku kryzysu migracyjnego na granicy Unii Europejskiej z Białorusią w ogólnopolskich dziennikach opinii – w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Podjęto próbę wskazania dominującej ramy, przez którą były relacjonowane wydarzenia kryzysu migracyjnego w przywołanych tytułach prasowych. Posłużono się metodą analizy ramowania (framing analysis) oraz pomocniczo metodą analizy dyskursu. Odnotowano, że dominującą ramą w artykułach prasowych była rama odpowiedzialności oraz rama ludzkich spraw. Poddane analizie publikacje najrzadziej były przypisywane do ramy moralnej i ramy ekonomii. Artykuł zwiększa wartość poznawczą w obszarze mediatyzacji polityki i badań nad wizerunkiem kryzysów migracyjnych w polskiej prasie opinii.


Słowa kluczowe

wizerunek; prasa opinii; kryzys migracyjny; Białoruś

Alyukov, M. (2022). Propaganda, authoritarianism and Russia’s invasion of Ukraine. Nature Human Behaviour, 6, 763–765. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01375-x

Bachmann, K. (2021). Klaus Bachmann: Na granicy białoruskiej mamy co najwyżej serię drobnych incydentów. Gazeta Wyborcza, 12.11.2021. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27786907,klaus--bachmann-na-granicy-bialoruskiej-mamy-co-najwyzej-serie.html

Bielecki, J. (2021). Imigranci destabilizują południe. Rzeczpospolita, 24.05.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1451482-Imigranci-destabilizuja-poludnie.html

Bielecki, T. (2021). Nie będzie Fronteksu na granicy. Johansson: Kamiński odparł, że Polska ma kompetentne służby graniczne. Gazeta Wyborcza, 30.09.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27636574,bez-frontexu-na-granicy-po-spotkaniu-johansson-z-kaminskim.html

Bielecki, T., Wencel, J. (2021). UE, USA, Wielka Brytania i Kanada nakładają na Białoruś nowe sankcje. Gazeta Wyborcza, 2.12.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27869924,ue-naklada-na-bialorus-nowe-sankcje-m-in-za-kryzys-na-granicy.html

Bieliaszyn, W. (2021a). Doradca Cichanouskiej dla „Wyborczej”. Winni nie migranci, winny reżim Lukaszenki. Gazeta Wyborcza, 29.09.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27623946,doradca-cichanouskiej-dla-wyborczej-trzeba-wystapic-przeciw.html

Bieliaszyn, W. (2021b). Operacja „Śluza”. Setki migrantów błąkają się po Białorusi. Łukaszenka traci nad tym kontrolę? Gazeta Wyborcza, 21.10.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27715456,operacja-sluza-setki-migrantow-blakaja-sie-po-bialorusi.html

Bloch, K. (2021). Uchodźca, czyli kto? Wizerunek uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w internetowych portalach informacyjnych – aspekty prawne i kryminologiczne. Biuletyn Kryminologiczny, 28, 19–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.6810608

Bogaczyk, G. (2022). Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariuszka Straży Granicznej ranna. Dziennik Gazeta Prawna, 9.01.2022. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8329048,kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-ranna-funkcjonariuszka-sg.html

Chołodowski, M. (2022). Białystok. Młodzi protestowali przeciw kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej. Gazeta Wyborcza, 2.01.2022. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27966460,bialystok-mlodzi-protestowali-przeciw-kryzysowi-humanitarnemu.html

Chołodowski, M. (2021a). Granica polsko-białoruska. Gigantyczna kolejka na przejściu w Bobrownikach. Tiry czekają 80 godzin. Gazeta Wyborcza, 24.12.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27947554,granica-polsko-bialoruska-gigantyczna-kolejka-na-przejsciu.html

Chołodowski, M. (2021b). Granica polsko-białoruska. Kamienie, petardy i rury poleciały w stronę polskich patroli. Gazeta Wyborcza, 30.11.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27858664,granica-polsko-bialoruska-kamienie-petardy-i-rury-polecialy.html

Chołodowski, M. (2021c). Płot Błaszczaka na wzór tego na granicy węgiersko-serbskiej. „Będzie stanowił solidną zaporę”. Gazeta Wyborcza, 23.08.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27486742,plot-blaszczaka-na-wzor-tego-na-granicy-wegiersko-serbskiej.html

Chołodowski, M. (2021d). Sejm zgodził się na stan wyjątkowy w Podlaskiem i Lubelskiem! A podlascy posłowie PiS milczeli. Gazeta Wyborcza, 6.09.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27540977,sejm-zgodzil-sie-na-stan-wyjatkowy-w-podlaskiem-i-lubelskiem.html

Chołodowski, M. (2021e). Tysiące migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Czwartek może być pełen incydentów i prowokacji [AKTUALIZACJA]. Gazeta Wyborcza, 11.11.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27791476,tysiace-migrantow-przy-granicy-polsko-bialoruskiej-czwartek.html

Chołodowski, M. (2021f). Uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej. Chrześcijanin jednak nie ma wyboru. Gazeta Wyborcza, 24.12.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27946136,uchodzcy-na-granicy-polsko-bialoruskiej-chrzescijanin-jednak.html

Chrabota, B. (2021). PiS w szponach geopolityki. Rzeczpospolita, 12.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462172-PiS-w-szponach-geopolityki.html

Cichos, K. (2021). Chorzy migranci. A gdzie PCK? [OPINIA]. Dziennik Gazeta Prawna, 27.08.2021. https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8232904,pck-granica-polsko-bialoruska-migranci-uchodzcy-pomoc-humanitarna.html

Cornejo-Valle, M., Ramme, J. (2022). „We don’t want rainbow terror”. Religious and far-right sexual politics in Poland and Spain. W: C. Möser, J. Ramme, J. Takács (red.). Paradoxical right-wing sexual politics in Europe (s. 25–60). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81341-3_2

Damińska, M. (2022). Przymusowe lądowanie polskiego samolotu na lotnisku w Mińsku – analiza lotu Ryanair 4978. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 40, 147–160.

Deneka, A., Nowakowska, K. (2021). Dzieci na granicy. Polska narusza cztery akty prawne. RPD pojechał na granicę. Dziennik Gazeta Prawna, 1.10.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8260675,dzieci-na-granicy-polska-narusza-cztery-akty-prawne-rpd-pojechal-na-granice.html

Devi, S. (2021). Calls for international solutions to EU–Belarus border crisis. The Lancet, 398(10316), 2064.

Dobek-Ostrowska, B. (2018). Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją. Zeszyty Prasoznawcze, 2(234), 224–246. https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.016.9111

Dunmire, P. L. (2012). Political discourse analysis. Exploring the language of politics and the politics of language. Language and Linguistics Compass, 6(11), 735–751.

Entman, R. (2007). Framing bias. Media in the distribution of power. Journal of Communication, 57(1), 163–173.

Fairclough, I., Fairclough, N. (2013). Political discourse analysis. A method for advanced students. Routledge.

Feliksiak, M. (2021a). Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią. Komunikat z Badań CBOS, 160. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_160_21.PDF

Feliksiak, M. (2021b). Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią. Komunikat z Badań CBOS, 111. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_111_21.PDF

Follis, K. (2019). Rejecting refugees in illiberal Poland. The response from civil society. Journal of Civil Society, 15(4), 307–325.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 3 (63), 135–156.

Głuszek-Szafraniec, D. (2017). Nauczanie religii w szkole w Polsce – analiza wybranych debat medialnych. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 46, 265–282. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.46.11

Guzek, D. (2019). The Church-state relationship in Polish media. Polish Sociological Review, 208, 439–458. https://doi.org/10.26412/psr208.04

Haszczyński, J. (2021a). Cel Łukaszenki, cel Putina. Rzeczpospolita, 22.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462653-Cel-Lukaszenki-cel-Putina.html

Haszczyński, J. (2021b). Zwyczajne niebezpieczeństwo. Rzeczpospolita, 12.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462150-Zwyczajne-niebezpieczenstwo.html

Havenon, M., de (2022). Why politicians need to stop talking about the “weaponization” of migrants. Chicago Policy Review, 21.06.2022. https://chicagopolicyreview.org/2022/06/21/why-politicians-need-to-stop-talking-about-the-weaponization-of-migrants/

Hollender, B. (2021). Imigranci są jak ptaki bez nóg. Rzeczpospolita, 17.07.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1454822-Imigranci-sa-jak-ptaki-bez-nog.html

Instytut Monitorowania Mediów. (2021). Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce. 01.01–31.12.2021, 5. https://www.imm.com.pl/wp-content/uploads/2022/01/Raport_IMM_Najbardziej_opiniotworcze_media_w_Polsce_-_ROK_2021.pdf

Jakubczak, W. (2021). Kryzys migracyjny na wschodniej granicy UE rola Europolu we współpracy w bezpieczeństwie wewnętrznym. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 70(2), 229–244. https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.14

Jarosz, M. (2016). Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1:1? Case study na podstawie Dziennika Gazety Prawnej i portalu Dziennik.pl. Zeszyty Prasoznawcze, 2(226), 464–476. https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.031.5435

Jedlecki, P. (2021). Biskup Kaszak porównał kryzys na granicy z Białorusią do wojny z bolszewikami w 1920 roku. Gazeta Wyborcza, 10.11.2021. https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,27787920,biskup-porownal-kryzys-na-granicy-z-bialorusia-do-wojny-z-bolszewikami.html

Kacprzak, I. (2021a). Co szykuje Łukaszenko. Rzeczpospolita, 23.12.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1464758-Co-szykuje-Lukaszenko-.html

Kacprzak, I. (2021b). Stan wyjątkowy i śmierć. Rzeczpospolita, 21.09.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1458987-Stan-wyjatkowy-i-smierc.html

Kacprzak, I. (2021c). Zaskakujący ruch rządu. Rzeczpospolita, 25.08.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1457246-Zaskakujacy-ruch-rzadu-.html

Kacprzak, I., Zawadka, G. (2021a). Dowody na Łukaszenkę. Rzeczpospolita, 12.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462185-Dowody-na-Lukaszenke.html

Kacprzak, I., Zawadka, G. (2021b). Nielegalny emigrant nie wróci na Białoruś. Rzeczpospolita, 31.08.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1457563-Nielegalny-emigrant-nie-wroci-na-Bialorus--.html

Klaus, W. (2017). Closing gates to refugees. The causes and effects of the 2015 “migration crisis” on border management in Hungary and Poland. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 15(3), 11–34.

Klaus, W. (2021). The porous border woven with prejudices and economic interests. Polish border admission practices in the time of COVID-19. Social Sciences, 10(11), 435. https://doi.org/10.3390/socsci10110435

Klepka, R. (2016). Analiza zawartości mediów. Dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili, 6, 32–41.

Kozubal, M. (2021). Naród nie chce reżimu. Rzeczpospolita, 22.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462648-Narod-nie-chce-rezimu-.html

Krippendorff, K. (2004). Reliability in content analysis. Some common misconceptions and recommendations, Human Communication Research, 30(3), 411–433.

Kublik, A. (2021). Sankcje gospodarcze? Za hybrydową napaść imigrantami na Polskę zaboleć musi i Łukaszenkę, i Putina. Gazeta Wyborcza, 9.11.2021. https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,27783410,za-hybrydowa-napasc-imigrantami-zabolec-musi-lukaszenke-i-putina.html

Leśniczak, R. (2018). Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis. Studia Medioznawcze, 19(4), 61–70. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.43

Leśniczak, R. (2020). Komunikowanie polityczne Konferencji Episkopatu Polski podczas kampanii parlamentarnej 2019 roku w kontekście procesów mediatyzacji. W: G. Habrajska (red.), Teorie i praktyki komunikacji (s. 499–524). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Leśniczak, R. (2022). Konferencja Episkopatu Polski jako aktor polityczny. Biskupi polscy wobec konwencji stambulskiej. W: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Relacje państwo – wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia (s. 90–100). Wydawnictwo Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa.

Leśniczak, R. (2023). Debata sejmowa na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią w perspektywie funkcjonalnej analizy dyskursu politycznego oraz analizy ram tematycznych. Studia Medioznawcze, 24(2), 165–178. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.2.698

Lisowska-Magdziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów: wersja 1.1. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łódzki, B. (2017). Medialny obraz naukowca na przykładzie polskiej prasy opiniotwórczej. Horyzonty Wychowania, 16(39), 97–114.

Maćkiewicz, J. (2020). Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych. Studia Medioznawcze, 21(3), 615–627.

Makuchowski, I. (2016). Wybory prezydenckie na Białorusi w latach 1994–2010 na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Studia Białorutenistyczne, 9, 71–85.

Mejer, J. (2021). „Na granicy nikogo już nie ma”. Łotwa wypchnęła migrantów na Białoruś i po problemie. Dziennik Gazeta Prawna, 3.10.2021. https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8259961,migranci-na-granicy-lotwa-sytuacja-w-polsce.html

Miadzvetskaya, Y. (2022). ‘Code of Absence’: EU-Belarus legal framework. European Foreign Affairs Review, 27(2), 181–202.

Mielczarek, T. (2013). Współczesna polska prasa opinii. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 1(16), 79–102.

Miler, R. (2007). Sytuacja wewnętrzna Białorusi i jej implikacje w stosunkach międzynarodowych na podstawie prasy polskiej. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 9, 135–162.

Nakonieczna, K. (2021). Podatki bolą, stosunek do uchodźców mniej. Jak Kościół układa się z PiS. Gazeta Wyborcza, 26.08.2021. https://wyborcza.pl/7,75398,27493061,zgrzyty-miedzy-pis-a-kosciolem-nie-tylko-z-powodu-podatkow.html

Nizinkiewicz, J. (2021). Unia musi stanąć za Polską. Rzeczpospolita, 12.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462155-Unia-musi-stanac-za-Polska.html

Nowak-Teter, E., Riedel, R. (2010). Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis. Central European Journal of Communication, 3 (2), 237–252.

Nowakowska, K. (2021a). MSWiA zmienia rozporządzenie. Osoby, które nie są w nim wymienione, mają opuścić Polskę. Dziennik Gazeta Prawna, 22.08.2021. https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8229643,mswia-straz-graniczna-pushback-cudzoziemcy-rozporzadzenie-granica-polsko-bialoruska.html

Nowakowska, K. (2021b). Ochrona międzynarodowa się nie należy. Są już decyzje powrotowe dla przekraczających granicę polsko-białoruską. Dziennik Gazeta Prawna, 29.10.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8281194,cudzoziemcy-granica-polsko-bialoruska-deportacja-decyzja-powrotowa-statystyki.html

Nowakowska, K. (2021c). Pat na granicy polsko-białoruskiej. Co mówi prawo? Dziennik Gazeta Prawna, 19.08.2021. https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8228861,pat-na-granicy-polsko-bialoruskiej-co-mowi-prawo-artykul-aktualizowany.html

Olbrycht, P. (2022). Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień–grudzień 2021 r. – możliwości prawne i podjęte działania. Polityka i Społeczeństwo, 20(2), 142–154.

Olejnik, Ł. (2021). Wojna hybrydowa to określenie publicystyczne. O co chodzi na granicy polsko-białoruskiej? Dziennik Gazeta Prawna, 9.11.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8288290,wojna-hybrydowa-granica-o-co-chodzi.html

Ostruszka, Ł. (2021). Szef Arche: Migrantów należy po ludzku przyjąć, uchodźcom pomóc. Są nam potrzebni w hotelach i na budowach. Gazeta Wyborcza, 29.10.2021. https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,27744397,biznes-wreszcie-zabiera-glos-ws-kryzysu-na-granicy-wladyslaw.html

Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, 1(44), 31–41.

Pan, Z., Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis. An approach to news discourse. Political Communication, 10(1), 55–75.

PAP. (2021a). Adwokaci złożyli wnioski o pomoc międzynarodową w Polsce dla osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej. Dziennik Gazeta Prawna, 20.08.2021. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8229401,ora-adwokaci-wnioski-o-pomoc-miedzynarodowa-migranci-koczujacy-w-polsce-bialorus.html

PAP. (2021b). Opozycja sceptycznie o budowie płotu na granicy z Białorusią. Dziennik Gazeta Prawna, 24.08.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8230735,opozycznia-plot-granica-bialorus.html

PAP. (2021c). Tusk o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: Oczekuję od rządu i prezydenta działań na rzecz budowy konsensusu. Dziennik Gazeta Prawna, 25.08.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8231653,tusk-sytuacja-na-granicy-polsko-bialoruskiej-rzad-prezydent-oczekiwanie-dzialan-na-rzecz-budowy-konsensusu.html

PAP. (2021d). Zaostrzenie na granicy. Polscy funkcjonariusze ranni, policja użyła armatek wodnych. Dziennik Gazeta Prawna, 16.11.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8292974,granica-kryzys-migranci-rzucali-kamieniami.html

PAP. (2021e). Żaryn: Migranci na polsko-białoruskiej granicy nie są uchodźcami. Żaryn: Migranci na polsko-białoruskiej granicy nie są uchodźcami. Dziennik Gazeta Prawna, 12.11.2021. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8290414,zaryn-migranci-na-polsko-bialoruskiej-granicy-nie-sa-uchodzcami.html

PAP. (2022). Zandberg: Europa nie wykorzystała części narzędzi nacisku na Rosję. Dziennik Gazeta Prawna, 15.02.2022. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8357586,zandberg-europa-nie-wykorzystala-nacisku-na-rosje.html

Pasteur, X. (2021). Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. 200 migrantów na granicy i ustawa w Senacie. Gazeta Wyborcza, 26.11.2021. https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27846721,kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-200-migrantow-na-granicy.html

Podemski, K. (2011). Świat w polskich tygodnikach opinii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 241–262.

Radzka, R. (2007–2008). O sposobach prezentowania Białorusi i Białorusinów w prasie polskiej w minionym dziesięcioleciu. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 3–4, 191–200.

Rogowska, B. (2021). Ks. Szewczyk: Kryzys Kościoła zaczyna się wtedy, gdy ochrzczeni nienawidzą sąsiada. Gazeta Wyborcza, 8.10.2021. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,27642770,ks-szewczyk.html

Roguska, B. (2022). Ocena sytuacji w kraju przed wybuchem wojny na Ukrainie. Komunikat z Badań CBOS, 34. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_034_22.PDF

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Dz.U. 2021 poz. 1612, 2.09.2021. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001612

Semetko, H.A., Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics. A content analysis of press and television news. Journal of Communication, 50(2), 93–109.

Słojewska, A. (2021). UE chce zobaczyć białoruską granicę. Rzeczpospolita, 30.09.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1459615-UE-chce-zobaczyc-bialoruska-granice.html

Sokała, W. (2021). Niepokój ze Wschodu. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej to fragment większej całości. Dziennik Gazeta Prawna, 10.11.2021. https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8289319,kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-migranci-bialorus.html

Stańczuk, I. (2022). Konstytucyjny obowiązek ochrony granic RP w świetle kryzysu na granicy z Białorusią. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3 (67), 249–265. https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.19

Surdykowski, J. (2021). Wynocha do lasu! Rzeczpospolita, 12.10.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1460338-Wynocha-do-lasu-.html

Szczygielska-Jakubowska, A. (2021). Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Jak Polska może pomóc uchodźcom? Gazeta Wyborcza, 26.08.2021. https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27495174,kryzys-migracyjny-na-granicy-z-bialorusia-jak-polska-moze-pomoc.html

Szoszyn, R. (2021a). Aleksander Łukaszenko pozoruje otwartość. Rzeczpospolita 15.06.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1452792-Aleksander-Lukaszenko-pozoruje-otwartosc.html

Szoszyn, R. (2021b). Kwitnie handel z Łukaszenką. Rzeczpospolita, 10.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462042-Kwitnie-handel-z-Lukaszenka.html

Szoszyn, R. (2021c). Strajk albo wielkie rozczarowanie. Rzeczpospolita, 29.10.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1461414-Strajk-albo-wielkie-rozczarowanie-.html

Szułdrzyński, M. (2021). Kiedy wygra Łukaszenko. Rzeczpospolita, 13.11.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1462096-Kiedy-wygra-Lukaszenko.html

Śliwa, Z., Olech, A.K. (2022). Wyzwania w kontekście migracji i kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wiedza Obronna, 278(1), 89–107.

Terlikowski, T. (2021). Imigranci i konflikt moralny. Rzeczpospolita, 28.08.2021. https://archiwum.rp.pl/artykul/1457339-Imigranci-i-konflikt-moralny-.html

Terlikowski, T. (2022). Tomasz Terlikowski: Nie ma zgody na dyskryminację. Rzeczpospolita, 12.02.2022. https://archiwum.rp.pl/artykul/1467685-Tomasz-Terlikowski--Nie-ma-zgody-na-dyskryminacje.html

Urzykowski, T. (2021). Kardynał Nycz o migrantach: Słusznie szukają polepszenia warunków życia. Gazeta Wyborcza, 25.12.2021. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27948195,kadynal-nycz-o-mignatkach.html

Van Dijk, T. A. (1997). What is political discourse analysis. Belgian Journal of Linguistics, 11(1), 11–52.

Walczak, G. (2021). Będzie zbiórka pieniędzy w naszych parafiach. Na pomoc migrantom na polsko-białoruskiej granicy. Gazeta Wyborcza, 15.11.2021. https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27806201,bedzie-zbiorka-pieniedzy-w-naszych-parafiach-na-pomoc-migrantom.html

Wawrzusiszyn, A. (2022). Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski. Nowa Polityka Wschodnia, 2(33), 45–65.

Wieliński, B. (2021a). Jak chronić granicę państwa i nie łamać podstawowych praw człowieka. Gazeta Wyborcza, 22.08.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27482733,jak-chronic-granice-panstwa-i-nie-lamac-podstawowych-praw-czlowieka.html

Wieliński, B. (2021b). Zmarli na granicy uchodźcy to ofiary Łukaszenki. Ale ich śmierć obciąża również rząd PiS. Gazeta Wyborcza, 20.09.2021. https://wyborcza.pl/7,75399,27593247,zmarli-na-granicy-to-ofiary-lukaszenki-ale-ich-smierc-obciaza.html

Wilson, J. (2015). Political discourse. W: D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (red.), The handbook of discourse analysis (s. 775–794). Wiley Blackwell.

Wójcik, P. (2021). Łukaszenka, kreator polskiej polityki migracyjnej. Dziennik Gazeta Prawna, 27.08.2021. https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8232666,bialorus-lukaszenka-kryzys-migracyjny-uchodzcy.htm

Pobierz

Opublikowane : 2023-11-28


LeśniczakR. (2023). Wizerunek kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejską w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej” w perspektywie framing analysis. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-18. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.06

Rafał Leśniczak  r.lesniczak@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0099-4327

Rafał Leśniczak, PhD in cognitive science and social communication; Habilitation in Social Sciences; Head of the Department of Social Communication, Public Relations and New Media at the Institute of Media Education and Journalism at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He is interested in journalism ethics, political communication, public relations. He is the author of a scientific monograph Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013–2016) and about 60 scientific publications in the field of social communication and media sciences.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).