Umiejętności nominacyjne przedszkolaków


Abstrakt

Celem autorki było określenie poziomu umiejętności nominacyjnych dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, a także zbadanie, czy nadając nazwy nowym zabawkom, dzieci ze wskazanej grupy wiekowej robią to w sposób losowy czy też proces ten nosi znamiona systemowości. Przeanalizowano metody stosowane przez dzieci w tworzeniu nazw. Rozważono, jakie elementy rzeczywistości pozajęzykowej są utrwalane w chrematonimii dziecięcej. Badania pogłębiono o analizę wpływu czynników społeczno-kulturowych (wieku, płci) na umiejętności nominacyjne.


Słowa kluczowe

onomastyka; nazwy własne; chrematonimy; nazywanie zabawek

Aspirant. Słownik Języka Polskiego. https://sjp.pwn.pl/szukaj/aspirant.html [data dostępu: 17.08.2020].

Bujak, J. (1988). Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dorotka. Biblioteka Polskiej Piosenki. http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Dorotka [data dostępu: 17.08.2020].

Dziurda-Multan, A. (2008). Dziecięce sposoby tworzenie nazw. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Gałkowski, A. (2018). Definicja i zakres chrematonimii. Folia Onomastica Croatica, 27, 1–14. https://dx.doi.org/10.21857/mwo1vcz00y.

Kovalchik, K. (2014). Why do we call parrots „Polly”? https://www.mentalfloss.com/article/55350/why-do-we-call-parrots-polly [data dostępu: 19.08.2020].

Książę Harry nagrywa dla Netfliksa. Jest narratorem w bajce (2020). Onet. https://www.onet.pl/film/onetfilm/ksiaze-harry-nagral-wstep-do-bajki-tomek-i-przyjaciele/5lkv4r8,681c1dfa [data dostępu: 15.08.2020].

Lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 21.01.2020 – imię pierwsze. Otwarte Dane. https://dane.gov.pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace/resource/21489 [data dostępu: 13.08.2020].

Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 21.01.2020 – imię pierwsze. Otwarte Dane. https://dane.gov.pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace/resource/21487 [data dostępu: 13.08.2020].

Needpix.com. https://www.needpix.com/photo/1693803/beach-beach-ball-ball-beach-accessoriesfun-free-vector-graphics [data dostępu: 10.07.2020].

Okoń, W. (1995). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Żak.

Pixabay. https://pixabay.com/illustrations/aircraft-vehicle-transport-toy-3964858/ [data dostępu: 10.07.2020].

Pxfuel. https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xclro [data dostępu: 10.07.2020].

Rada Języka Polskiego (2011). Lula. http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1436:lula&catid=76&Itemid=146 [data dostępu: 15.08.2020].

Radden, G., Kövecses, Z. (2007). Towards a theory of metonymy: Metonymy in language and thought. W: V. Evans, B.K. Bergen, J. Zinken (red.), The cognitive linguistics reader (s. 335–359), London: Equinox.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2016). Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rutkowski, M. (2012). Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Rutkowski, M. (2017). Nazwy własne w strukturze metafor pojęciowych. Onomastica, 61(2), 91–104. https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.9.

Tokarski, R. (2013). Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tomecka-Mirek, A. (2007). Najmłodsi użytkownicy polszczyzny i ich onomastyczne wybory. Jak dzieci w wieku przedszkolnym nazywają swoje zabawki. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze (s. 529–540). Kraków: Pandit.

Wideo na życzenie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideo_na_%C5%BCyczenie [data dostępu: 17.08.2020].


Opublikowane : 2020-12-29


KijM. (2020). Umiejętności nominacyjne przedszkolaków. Logopedia Silesiana, (9), 1-47. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.16

Monika Kij 
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9211-1677