STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane z ramienia Instytutu Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – od 2021 roku jest półocznikiem (do 2020 roku było rocznikiem). W wersji drukowanej czasopismo ukazywało się w latach 1997-2017, natomiast od 2018 roku jest publikowane w wersji elektronicznej (Open Access).

Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze i religii. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

 Czasopismo nasze jest indeksowane w następujących bazach:

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BazHum,

- Central and Eastern European Online Library [CEEOL],

- ICI Journals Master List.

Obecnie staramy się o umieszczenie w bazie danych SCOPUS, DOAJ oraz ERIH PLUS.

 Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy kierować do Redakcji za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl

ISSN: 1506-5790 (Print) ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.


 
 

CFP 22/1

2021-09-14

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 22 (1)

                                                                                                                            

MUR, MUREK, OGRODZENIE

 

 

W najbliższym czasie “wielki, piękny mur” na granicy z Meksykiem raczej nie zostanie ukończony. Ale sama idea prędko nie zniknie i zapewne będzie rozgrzewać atmosferę polityczną w USA jeszcze przez najbliższe lata. Do czego jednak dzisiaj potrzebny jest nam mur na politycznej granicy? Twarda granica – której jednym z pierwszych skojarzeń jest właśnie owa forma architektoniczna – to przecież wyniosła i nieprzyjazna linia, która zakłóca niezwykle ważną dla współczesnego człowieka potrzebę przemieszczania się. Czy zjawisko to należy traktować jako “fantomową tęsknotę za granicami” (żeby użyć sformułowania Franka Jacobsa) – czy może stoi za nią coś więcej; może mur graniczy jest na powrót czymś koniecznym dla dobrobytu i rozwoju współczesnego państwa, a ostatnio także dla epidemicznego bezpieczeństwa? Odpowiedz na te pytania jest o tyle jeszcze trudniejsza, o ile rzadko kiedy mur rzeczywiście stanowi skuteczną barierę przed intruzami. Mur graniczny nie chroni przed migracjami czy zarazkami. Tak było w czasach cesarza Hadriana  – nie inaczej stało się za prezydentury Donalda Trumpa.  Mur – jakikolwiek by on nie był: z kamienia, stali czy betonu – może co najwyżej spowalniać lub ograniczać ludzką mobilność. Powód? W dzisiejszym świecie stabilne, wyraźnie wytyczone granice po prostu nie istnieją. (A może nigdy nie istniały?). To co na zewnątrz z tym co wewnątrz nie da się dziś precyzyjnie oddzielić. Obecnie granice nie pokrywają się obecnie z suwerennością czy władzą polityczną. Czy państwo kończy się na swych granicach, a może dopiero tam, gdzie nie dociera już swym zasięgiem “narodowa” telefonia komórkowa czy przestaje obowiązywać jego waluta? Odpowiedzi na te pytania dla nikogo nie są proste. Myśląc o “krawędziach politycznych” państwa, najczęściej myślimy o granicach lądowych (wyjątkiem są być może tylko w tym względzie “narody wyspiarskie”). To w znacznej mierze zasługa naszego przywiązania do lądu – swoistego terracentryzmu. I tak wikipedia podaje, iż Polska graniczy tylko z 7 krajami. Bierze jednak pod uwagę tylko granice lądowe. To o tyle zastanawiające, iż ich znaczenie w kontaktach międzynarodowych sukcesywnie maleje, wzrasta natomiast rola dróg morskich, lotniczych czy… cyfrowych. Wszystkie stają się dziś prawdziwymi korytarzami w globalnym systemie wymiany i komunikacji. Dlatego też granice we współczesnym świecie różnią się od tych z dnia wczorajszego, ale i mają pewne wspólne elementy. Mianowicie, są wszechobecne,

 

dynamiczne, pofragmentowane i nierzadko głęboko ukryte oraz ściśle powiązane ze światem zaawansowanych cyfrowych technologii. W tomie „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” 22 (1) chcemy  zastanowić się, czym są fizyczne granice obecnie –  a czym były kiedyś. Dobrym pretekstem do tego typu  rozważań są różnego rodzaju graniczne konstrukcje:  mury, murki i ogrodzenia. Te,  jak sądzimy, mówią wiele o idei graniczności na przestrzeni czasu. 

W projektowanym tomie zachęcamy szczególnie do refleksji nad następującą wiązką tematów: 

  • dynamiką infrastruktury granicznej: wartowni, ogrodzeń, checkpointów, międzypaństwowych  centrów handlowych itp.,
  • murem, murkiem i ogrodzeniem jako fenomenami historycznymi, mającymi związek z konkretnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi,
  • relacjami muru… i państwa, 
  • murem jako źródłem przemocy i agresji 
  • rolą muru w konstruowaniu “mistycznej geografii”. 

 

Termin zgłaszania tekstów za pośrednictwem platformy OJS www.journals.us.edu.pl: 15 grudnia 2021 roku.  • CEJSH
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master
  • BibliotekaNauki.pl (Centrum Otwartej Nauki, ICM UW, CEON)

ICV
73.1800 - 2017r., * 87.3600 - 2018r., * 88.2900 - 2019r.