Punktacja MEiN:

20

ISSN: 1506-5790 (Print) ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies
ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101
e-mail: seia@us.edu.pl
https://journals.us.edu.pl

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane z ramienia Instytutu Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – od 2021 roku jest półocznikiem (do 2020 roku było rocznikiem). W wersji drukowanej czasopismo ukazywało się w latach 1997-2017, natomiast od 2018 roku jest publikowane w wersji elektronicznej (Open Access).

Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze i religii. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

 Czasopismo nasze jest indeksowane w następujących bazach:

- ERIH PLUS,

- DOAJ,

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BazHum,

- Central and Eastern European Online Library [CEEOL],

- ICI Journals Master List.

Obecnie staramy się o umieszczenie w bazie danych SCOPUS.

 Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy kierować do Redakcji za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons license. Numery archiwalne (1997-2009), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Złożenie tekstu do Redakcji "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).

 
 

Ethnology without borders - konferencja w Cieszynie

2022-11-22

Podczas kolejnej edycji "Ethnology without borders", która odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie w dniach od 18-20 XI 2022 r.,  odbyła się promocja półrocznika "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Więcej informacji o wydarzeniu oraz fotorelacja - na stronie:

https://www.facebook.com/EthnologyWithoutBorders/

   • ERIH Plus
  • DOAJ
  • CEJSH
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master
  • BibliotekaNauki.pl (Centrum Otwartej Nauki, ICM UW, CEON)

MEiN
20

ICV
73.1800 - 2017r., * 87.3600 - 2018r., * 88.2900 - 2019r.