Tom 26 (2019): Studia Politicae Universitatis Silesiensis„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

Tom 26 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) od poprzednich odróżnia język wydania, artykuły pomieszczone w tomie napisane są bowiem w języku angielskim lub na ten język zostały przetłumaczone. Bieżąca edycja, podobnie, jak poprzednie tomy, gromadzi teksty w kilku - tym razem trzech - tematycznych działach. W pierwszym “Public Policies” (“Polityki publiczne”) czytelnik znajdzie opracowanie Agnieszki Kulesy na temat polityki integracji cudzoziemców, zwłaszcza migrantów. W dziale „International Relations” („Stosunki międzynarodowe”) János Besenyő przeprowadził analizę udziału Węgrów Legionach Hiszpańskich podczas wojny hiszpańsko-marokańskiej w latach 1921-1926. Temat polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym w kontekście jej usytuowania między Rosją a Niemcami podjął Mieczysław Stolarczyk. Włodzimierz Wątor opisał wpływ broni masowego rażenia na bezpieczeństwo międzynarodowe w II dekadzie XXI wieku. „Social and Political Communication” („Komunikowanie społeczne i polityczne”) to dział mieszczący opracowanie Dariusza Krawczyka przybliżające postrzeganie zawodu dziennikarza w kontekście rozpowszechniania fake newsów przez media oficjalne i społecznościowe.


Dwójka redakcyjna

Redakcja SPUS
1-2
Spis treści

Redakcja SPUS
3-5
Stopka redakcyjna

Redakcja SPUS
162